FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

प्रेस विज्ञप्ती (२०७७/०९/१३)

12/28/2020 - 18:19

लेखापरीक्षक खटाइएको सम्बन्धी सूचना।

12/28/2020 - 14:35

क्रिसमस पर्वको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा बारेको सूचना।

12/24/2020 - 16:48

आकाशे पुल निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

12/23/2020 - 14:41

विद्यालय स्थानान्तरण/ सरुवाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

12/23/2020 - 11:03

बैठकको निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा)

12/21/2020 - 14:40

निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना

12/20/2020 - 13:17

छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

12/17/2020 - 16:49

स्वाब संकलन स्थगन गरिएको बारेको सूचना।

12/16/2020 - 16:07

तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्रामको Bid Document मा संसोधन गरिएको बारेको सूचना।

12/13/2020 - 16:59

सार्वजनिक सूचना

12/10/2020 - 14:49

[श्री सबै विद्यालय] विद्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना

12/08/2020 - 18:56

रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुने बारेको सूचना।

12/07/2020 - 16:31

स्थगन गरिएको परीक्षा पुन: संचालन सम्बन्धी सूचना

12/01/2020 - 13:36

रेडियो शिक्षण सिकाई तथा पाठ प्रशारण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

Check this out on Chirbit

12/01/2020 - 13:25

नगरको समग्र विज्ञापनकर संकलनका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित)

11/30/2020 - 07:28

[श्री सबै विद्यालय] परिपत्र सम्बन्धमा

11/19/2020 - 16:08

स्वाब संकलन स्थगन गरिएको बारेको सूचना।

11/12/2020 - 19:04

२०७७ श्रावण देखि कार्तिक महिना सम्मको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित खर्च विवरण

11/12/2020 - 14:15

[श्री सबै विद्यालयहरु] कोभिड-१९ संक्रमण विदा सम्बन्धमा

11/06/2020 - 18:44

महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको भर्ना सम्बन्धी सूचना

11/05/2020 - 13:30

[श्री सबै वडा कार्यालय] कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सिफारिस निशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

11/04/2020 - 18:38

औषधी खरिदको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे।

10/30/2020 - 12:40

स्वाब संकलन कार्य स्थगन गरिएको बारेको सूचना

10/21/2020 - 18:58

महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

थप जानकारीको लागि:इमेल-metropolytechbrt@gmail.com; फोन नं.-९८४४६४२६३६

10/20/2020 - 14:30

PCR-Report सम्बन्धमा

10/16/2020 - 17:59

शुभकामना विज्ञापन सम्बन्धमा

10/12/2020 - 12:14

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

10/09/2020 - 11:01

लेखा परीक्षण गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/06/2020 - 13:08

कक्षा ११ को परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

09/29/2020 - 16:48

Pages