FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

[श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु] वि .व्य .स. गठन र करार शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धमा

11/23/2021 - 11:36

आ.व ०७७/७८ को कार्यपालिकाको निर्णयहरुको कार्यान्वयन प्रगति

11/19/2021 - 15:29

दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना

11/18/2021 - 15:28

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठि प्रतिवेदनको सारांश

11/16/2021 - 15:02

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरोसेल) अभियान संचालन सम्बन्धमा

11/16/2021 - 13:15

एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा

11/14/2021 - 14:20

[श्री सम्पुर्ण सहकारी संस्थाहरु] कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

11/03/2021 - 14:09

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

11/02/2021 - 15:09

घर,टहराहरु हटाउने सम्बन्धी सूचना।

10/31/2021 - 14:58

प्रदेश बस पार्कको लागि नि:शुल्क जग्गा दिने सम्बन्धी सूचना

10/30/2021 - 12:02

विज्ञसूचीका लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/27/2021 - 19:28

[श्री सबै विद्यालय] IEMIS अध्यावधिकका लागि अन्तिम ताकेता सम्बन्धमा

10/26/2021 - 18:51

[श्री सम्पूर्ण कृषकवर्ग /समूह /कृषि सहकारी /फार्म र प्रा.लिहरु ] अभिरल वर्षा र बाढीले पशुपन्छी र मत्स्यमा पुर्याएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

10/24/2021 - 16:47

[श्री सबै विद्यालय ] क्षतिको प्रारम्भिक विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

10/22/2021 - 14:40

राष्ट्रिय भिटामिन ' ए ' तथा जुकाको औषधी खुवाउने सम्बन्धमा

10/22/2021 - 11:49

निशुल्क रगत उपलब्ध गराइने सम्बन्धी सूचना

09/29/2021 - 09:06

कोभिड -१९ विरुद्धको खोप (Verocell) अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

09/27/2021 - 13:13

विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे [श्री सहकारी संस्थाहरु (सबै)]

09/26/2021 - 16:45

कोभिड -१९ विरुद्धको खोप (AstraZeneca) अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

09/20/2021 - 17:13

लेखा परीक्षण गर्ने आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

09/20/2021 - 16:15

विद्यालय संचालन कार्यढाँचा सम्बन्धमा

09/15/2021 - 14:57

STIUEIP र RUDP परियोजनाको स्वेतपत्र

09/12/2021 - 11:59

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७८/७९

09/09/2021 - 15:50

शैक्षिक सत्र २०७८ संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा

09/06/2021 - 15:47

कृषकहरुका लागि नयाँ दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी सूचना

09/06/2021 - 15:47

कोभिड -१९ विरुद्धको खोप (AstraZeneca) अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

09/05/2021 - 18:04

उद्यम विकास सहजकर्ता पदका लागि नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

09/05/2021 - 17:58

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२०)

09/05/2021 - 12:06

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरोसेल) अभियान संचालन सम्बन्धमा

08/31/2021 - 18:02

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

08/26/2021 - 17:49

Pages