FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमूलक सामाग्री 09/24/2023 - 12:16 PDF icon १‍‍‌-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका विरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ 09/21/2023 - 11:06 PDF icon औषधि उपचार खर्च सहायता निर्देशिका.pdf
सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८० 09/13/2023 - 14:29 PDF icon सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८०.pdf
विनियोजन ऐन २०८० 09/05/2023 - 16:59 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
सहकारी-नागरिक वडापत्र २०८० 09/04/2023 - 10:57 PDF icon सहकारी -नागरिक वडापत्र.pdf
विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 08/08/2023 - 14:47 PDF icon विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९ 08/08/2023 - 14:44 PDF icon प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०८० 07/17/2023 - 11:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ 07/19/2022 - 14:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ 10/30/2021 - 12:16 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७८.pdf
महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८ 09/11/2021 - 16:15 PDF icon महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८
विनियोजन ऐन २०७८ 09/10/2021 - 13:00 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
विराटनगर महानगरपालिका भू-उपयोग कार्यविधि- २०७७ 07/25/2021 - 11:49 PDF icon भू-उपयोग कार्यविधि - संशोधित.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 03/23/2021 - 14:17 PDF icon वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि, २०७७.pdf
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ 03/22/2021 - 00:00 PDF icon अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७.pdf
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ 03/21/2021 - 00:00 PDF icon अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf
भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७ 03/16/2021 - 17:18 PDF icon भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ 12/08/2020 - 19:00 PDF icon विद्यालय सञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ 09/10/2020 - 11:27 PDF icon वि.म.न.पा.को विनियोजन ऐन 2077.pdf
आर्थिक ऐन-२०७७ 09/10/2020 - 12:43 PDF icon आर्थिक ऐन-2077.pdf
कोभिड-१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सेन्टर सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ 08/24/2020 - 16:38 PDF icon Isolation-Center-Guideline2077.pdf
नगरप्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 02/02/2020 - 11:20 PDF icon नगरप्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.PDF
सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६ ) 12/01/2019 - 12:16 PDF icon विराटनगर म.न.पा सहकारी ऐन 2075.pdf
मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन नियमावली २०७६ 08/19/2019 - 16:31 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि, २०७६.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ 08/15/2019 - 09:48 PDF icon Education Act-2076.pdf
विनियोजन ऐन 2076 08/04/2019 - 12:04 PDF icon विनियोजन ऐन 2076.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ 07/26/2019 - 10:52 PDF icon Financial Act (Arthik Ain) 2076  of Biratnagar Metropolitan,
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति-2072 04/08/2019 - 15:14 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति-2072.pdf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ 04/07/2019 - 13:52 PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf
महानगर आवास कार्यबिधि, २०७५ 04/07/2019 - 14:01 PDF icon महानगर आवास कार्यबिधि, २०७५.pdf

Pages