FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
अटिजम सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 07/09/2024 - 11:48 PDF icon अटिजम सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०८० 07/08/2024 - 15:57 PDF icon बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०८०.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८१ 07/07/2024 - 16:16 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८१.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुको तह वृद्ध सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ 06/23/2024 - 17:30 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुको तह वृद्ध सम्बन्धी कार्यविधि २०८१.pdf
विराटनगर प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान ऐन २०८० 06/21/2024 - 14:50 PDF icon विराटनगर प्रज्ञा प्रतिष्‍ठान ऐन २०८०.pdf
शहर सौन्दर्यकरण निर्माण, सञ्चारलन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० 05/22/2024 - 15:31 PDF icon शहर सौन्दर्यकरण निर्माण, सञ्चारलन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०.pdf
खेल्दै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० 04/30/2024 - 16:48 PDF icon खेल्दै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र कार्यसञ्‍चालन विधि २०८० 04/22/2024 - 11:30 PDF icon स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र कार्यसञ्‍चालन विधि २०८०.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ दोस्रो संसोधन २०८० 03/29/2024 - 12:03 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७६ दोस्रो संसोधन २०८०.pdf
महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐन पहिलो संसोधन २०८० 03/29/2024 - 12:04 PDF icon महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐेन पहिलो संसोधन २०८०.pdf
सहकारी ऐन 2075 दोस्रो संसोधन 2080 03/27/2024 - 10:33 PDF icon सहकारी ऐन 2075 दोस्रो संसोधन 2080.pdf
यातायत व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 02/01/2024 - 15:08 PDF icon यातायत व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८ 02/01/2024 - 15:07 PDF icon महानगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमूलक सामाग्री 09/24/2023 - 12:16 PDF icon १‍‍‌-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका विरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ 09/21/2023 - 11:06 PDF icon औषधि उपचार खर्च सहायता निर्देशिका.pdf
सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८० 09/13/2023 - 14:29 PDF icon सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८०.pdf
विनियोजन ऐन २०८० 09/05/2023 - 16:59 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
सहकारी-नागरिक वडापत्र २०८० 09/04/2023 - 10:57 PDF icon सहकारी -नागरिक वडापत्र.pdf
विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 08/08/2023 - 14:47 PDF icon विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९ 08/08/2023 - 14:44 PDF icon प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०८० 07/17/2023 - 11:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ 07/19/2022 - 14:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ 10/30/2021 - 12:16 PDF icon आर्थिक-ऐन-२०७८.pdf
महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८ 09/11/2021 - 16:15 PDF icon महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८
विनियोजन ऐन २०७८ 09/10/2021 - 13:00 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
विराटनगर महानगरपालिका भू-उपयोग कार्यविधि- २०७७ 07/25/2021 - 11:49 PDF icon भू-उपयोग कार्यविधि - संशोधित.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 03/23/2021 - 14:17 PDF icon वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि, २०७७.pdf
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ 03/22/2021 - 00:00 PDF icon अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७.pdf
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ 03/21/2021 - 00:00 PDF icon अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf
भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७ 03/16/2021 - 17:18 PDF icon भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages