FAQs Complain Problems

नगरकार्यपालिकाको निर्णय

बैठक संख्या कागजात बैठक मिति
कार्यपालिका बैठक - २०८०-१०-१५ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०८०-१०-१५.pdf २०८०-१०-१५
कार्यपालिका बैठक २०८०-०९-२५ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०८०-०९-२५.pdf २०८०-०९-२५
कार्यपालिका निर्णय २०८०-०६-०४ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०८०-०६-०४.pdf २०८०-०६-०४
कार्यपालिका निर्णय - २०८०-०४-२३ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०८०-०४-२३.pdf २०८०-०४-२३
कार्यपालिका-निर्णय २०८०-०३-०८ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०८०-०३-०८.pdf २०८०-०३-०८
कार्यपालिका-निर्णय २०८०-०३-०१ PDF icon 2080-03-01.pdf २०८०-०३-०१
कार्यपालिका-निर्णय २०८०-०२-२५ PDF icon 2080-02-25.pdf २०८०-०२-२५
कार्यपालिका-निर्णय २०८०-०२-२१ PDF icon २०८०-०२-२१.pdf २०८०-०२-२१
कार्यपालिका-निर्णय २०७९-१२-१९ PDF icon २०७९-१२-१९.pdf २०७९-१२-१९
कार्यपालिका-निर्णय २०७९-१०-२९ PDF icon २०७९-१०-२९.pdf २०७९-१०-२९
कार्यपालिका निर्णय-२०७९-०९-२६ PDF icon २०७९-०९-२६.pdf २०७९-०९-२६
कार्यपालिका निर्णय-२०७९-०९-१९ PDF icon २०७९-०९-१९.pdf २०७९-०९-१९
कार्यपालिका निर्णय-२०७९-०९-१७ PDF icon बैठक - २०७९-०९-१७.pdf २०७९-०९-१७
कार्यपालिका निर्णय-२०७९-०७-२९ PDF icon बैठक- २०७९-०७-२९.pdf २०७९-०७-२९
कार्यपालिका निर्णय-२०७९-०७-१६ PDF icon बैठक-२०७९-०७-१६.pdf २०७९-०७-१६
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०७-०३ PDF icon बैठक-२०७९-०७-०३.pdf २०७९-०७-०३
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०६-३० PDF icon बैठक-२०७९-०६-३०.pdf २०७९-०६-३०
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०६-२८ PDF icon बैठक-२०७९-०६-२८.pdf २०७९-०६-२८
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०६-१२ PDF icon बैठक- २०७९-०६-१२.pdf २०७९-०६-१२
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०५-०७ PDF icon बैठक-२०७९-५-७.pdf २०७९-०५-०७
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०५-०४ PDF icon बैठक-२०७९-५-४.pdf २०७९-०५-०४
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०४-०१ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०४-०१.pdf २०७९-०४-०१
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०३-०८ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०३-०८.pdf २०७९-०३-०८
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०२-२९ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०२-२९.pdf २०७९-०२-२९
कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०२-१२ PDF icon कार्यपालिका निर्णय - २०७९-०२-१२.pdf २०७९/०२/१२
बैठक संख्या-१०६ PDF icon बैठक-१०६.pdf २०७८/१२/१०
बैठक संख्या-१०५ PDF icon बैठक-१०५.pdf २०७८/११/१२
बैठक संख्या-१०४ PDF icon बैठक-१०४.pdf २०७८/११/०५
बैठक संख्या-१०३ PDF icon बैठक-१०३.pdf २०७८/११/०४
बैठक संख्या-१०२ PDF icon बैठक संख्या-१०२.pdf २०७८/०९/२८
बैठक संख्या-१०१ PDF icon बैठक संख्या-१०१.pdf २०७८/०८/२०
बैठक संख्या-१०० PDF icon बैठक संख्या-१००.pdf २०७८/०८/१३
बैठक संख्या-९९ PDF icon बैठक संख्या-९९.pdf २०७८/०६/२२
बैठक संख्या-९८ PDF icon बैठक संख्या-९८.pdf २०७८/०४/२९
बैठक संख्या -९७ PDF icon बैठक-९७.pdf २०७८/०३/३०
बैठक संख्या -९६ PDF icon बैठक-९६.pdf २०७८/०३/०८
बैठक संख्या -९५ PDF icon बैठक-९५.pdf २०७८/०३/०६
बैठक संख्या -९४ PDF icon बैठक-९४.pdf २०७८/०३/०४
बैठक संख्या -९३ PDF icon बैठक-९३.pdf २०७८/०३/०२
बैठक संख्या - ९२ PDF icon बैठक-९२.pdf २०७८/०२/२४

Pages