FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

घटना दर्ता सप्ताह २०८१ सफल पारौँ।

04/14/2024 - 11:40

शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा

04/12/2024 - 14:11

संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा

04/12/2024 - 13:59

कक्षा ८ परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

04/12/2024 - 10:26

कृषि बजारहरुको मुल्यसूची सम्बन्धी वेबसाइट सम्बन्धमा

उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोशी प्रदेश अन्तर्गत कृषि बजारहरुको मुल्यसूचीको व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइट: https://krishibajar.koshi.gov.np/

04/04/2024 - 13:40

करार शिक्षकको ज्येष्ठता सम्बन्धमा

04/02/2024 - 16:53

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति:२०८०/१२/०८]

03/21/2024 - 14:49

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना [प्रकाशित मिति:२०८०/१२/०८]

03/21/2024 - 14:41

बोलपत्र आह्वानको सूचना [प्रकाशित मिति: २०८०/११/२८]

03/11/2024 - 16:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना [प्रकाशित मिति: २०८०/११/२८]

03/11/2024 - 15:30

ट्राफिक लाईट सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/११/०१५) [हिमालय टाईम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ]

02/27/2024 - 15:02

९ महिना देखि १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य दादुरा-रुवेला खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना।

02/27/2024 - 12:04

COPOMIS प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

02/21/2024 - 13:04

KYM फारम भर्ने सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा

02/21/2024 - 12:56

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

02/20/2024 - 18:17

तह वृद्धि/मिलान/बढुवाको सूचना

02/20/2024 - 16:22

श्रम स्वीकृतिको लागि लाग्ने शुल्क तथा कागजात सम्बन्धमा

02/20/2024 - 14:26

बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मिति: २०८०/११/०४) [मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित]

02/16/2024 - 15:05

बोलपत्र आव्हानको सूचना

02/16/2024 - 13:03

घरनक्सा पास सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना

02/15/2024 - 16:31

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लगि निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा

02/13/2024 - 14:18

घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धमा

02/07/2024 - 13:41

स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

02/06/2024 - 12:42

शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

02/01/2024 - 13:45

नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनका कारण अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा।

01/31/2024 - 11:15

Invitation for Bids (ITB)

01/23/2024 - 10:48

आधारभूत तह (कक्षा-८) को परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

01/22/2024 - 14:49

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

01/17/2024 - 10:31

विद्यालय पठन पाठन बन्द गराउने सम्बन्धमा

01/16/2024 - 14:54

तह बृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/11/2024 - 16:09

Pages