FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

नि:शुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर।

03/24/2021 - 11:00

सहायक वेटर र कुक विषयको निशुल्क ३९० घण्टा शिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना

03/23/2021 - 14:52

[सबै विद्यालयहरु] कोभिड खोप सम्बन्धमा

03/22/2021 - 16:53

शोक विदा सम्बन्धमा

03/18/2021 - 10:20

सहकारी संघ/ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

03/17/2021 - 16:17

सातौँ नगरसभा सम्बन्धी सूचना

03/10/2021 - 15:01

निशुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर

03/10/2021 - 11:10

Covid-19 विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

03/07/2021 - 10:42

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

03/03/2021 - 11:58

मदिरा व्यवसाय व्यवस्थापनबारे सूचना

03/01/2021 - 13:04

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

02/21/2021 - 13:14

अन्तर्वार्ताको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

02/19/2021 - 13:31

प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना

02/19/2021 - 13:29

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

यस महानगरपालिकाबाट मिति २०७७/०२/०९ र मिति २०७७/१०/१६ मा प्रकाशित १५ दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति (स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फ मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ.हे.ब, अ.न.मि. र ईन्जिनियरिङ सेवा समूहतर्फ सिभिल सब- इन्जिनियर) सेवा करारमा लिन विज्ञापन भएकोमा उक्त सूचना बमोजिम दर्ता हुन आएका नामावली।

02/19/2021 - 13:17

नियमित पठन पाठन गर्ने सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

02/16/2021 - 11:50

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना

02/01/2021 - 15:34

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (Construction and Renovation of Birendra Sabha Griha)

02/01/2021 - 11:07

पुराना घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

01/29/2021 - 23:20

गहुँ खेति पकेट क्षेत्र निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 23:18

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 13:20

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

01/29/2021 - 13:14

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 10:39

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

01/25/2021 - 10:48

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/20/2021 - 12:58

स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना

01/17/2021 - 15:15

सहकारी तालिम सम्बन्धमा (सबै सहकारी संस्थाहरु)

01/10/2021 - 15:08

स्थानान्तरण प्रमाण र EMIS सम्बन्धी सूचना (सबै विद्यालयहरु)

01/08/2021 - 14:30

पारिश्रमिक लिन छुट भएका गणकहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना।

डिजिटल सिटी प्रोफाइल तयारीका लागि खटिने गणकहरुको पारिश्रमिक छुट भए यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले  ७ दिन भित्र यस महानगरपालिकाको सूचना शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

प्रकाशित मिति:२०७७/०९/२२ गते बुधबार।  हाम्रोमत दैनिक

01/07/2021 - 15:57

विराटनगर महानगरपालिकमा बढेको वायु प्रदुषणलाई मध्यनजर गरी लिनुपर्ने सावधानीको सम्बन्धमा सर्वसाधरणमा अपिल

01/06/2021 - 17:06

डि प्लट भवनका सटरहरु ठेक्कमा लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

01/01/2021 - 14:08

Pages