FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
पुर्व निर्धारित परिक्षाका सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु) Tuesday, April 20, 2021 - 13:14
संयुक्त विज्ञप्ति सम्बन्धमा (श्री प्याब्सन /एन प्याब्सन) Tuesday, April 20, 2021 - 13:11
कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्राको अभियान सम्बन्धमा Monday, April 19, 2021 - 15:30
परीक्षा संचालन सम्बन्धमा Sunday, April 18, 2021 - 14:10
१५ दिने सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा (घरजग्गा सम्बन्धी) Tuesday, April 13, 2021 - 15:39
सबै सहकारी संस्थाहरु COPOMIS मा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, April 13, 2021 - 13:36
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्नको लागि सार्वजनिक आशयपत्रको आव्हान। Monday, April 12, 2021 - 13:40
सेवा प्रवाहको मापदण्ड Monday, April 12, 2021 - 08:54 PDF icon SOP.PDF
संगठन तथा व्यवस्थापन सुधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन Friday, April 9, 2021 - 15:48 PDF icon सर्वेक्षण प्रतिवेदन.pdf
आय व्यय विवरण सार्वजनिकीकरण Friday, April 9, 2021 - 15:36 PDF icon आय व्यय विवरण.PDF
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०७६/७७ Friday, April 9, 2021 - 14:57 PDF icon lekha parikshan.PDF
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६/७७ Friday, April 9, 2021 - 14:47 PDF icon प्रतिवेदन.PDF
शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सबै संस्थागत विद्यालयहरु) Thursday, April 8, 2021 - 10:38
घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौँ। Wednesday, April 7, 2021 - 11:29
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Friday, April 2, 2021 - 18:46
ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, March 30, 2021 - 16:53
विद्यालयहरु बन्द नहुने बारेको सूचना। Monday, March 29, 2021 - 19:17
[श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, वि.म.न.पा.] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा Sunday, March 28, 2021 - 16:29
२०७७/१२/१० गते वडा नं. १६ दरैयामा ल्याण्डफिल साइटका लागि सम्भावित जग्गा अवलोकन गर्दै वि.म.न.पा.का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू तथा वडाध्यक्ष ज्यूहरु। Thursday, March 25, 2021 - 15:48
नि:शुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर। Wednesday, March 24, 2021 - 11:00
सहायक वेटर र कुक विषयको निशुल्क ३९० घण्टा शिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना Tuesday, March 23, 2021 - 14:52
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ Tuesday, March 23, 2021 - 14:17 PDF icon वातावरणीय अध्ययन कार्यविधि, २०७७.pdf
[सबै विद्यालयहरु] कोभिड खोप सम्बन्धमा Monday, March 22, 2021 - 16:53
शोक विदा सम्बन्धमा Thursday, March 18, 2021 - 10:20
सहकारी संघ/ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा Wednesday, March 17, 2021 - 16:17
भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७ Tuesday, March 16, 2021 - 17:18 PDF icon भौतिक साधन तथा मेशिनरी औजार संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
भू-उपयोग कार्यविधि २०७७ Tuesday, March 16, 2021 - 17:17 PDF icon भू-उपयोग कार्यविधि- २०७७.pdf
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री उमेश बस्नेत ज्यूलाई वि.म.न.पा.मा स्वागत गरिएको कार्यक्रम। (२०७७/१२/०२) Monday, March 15, 2021 - 17:11
वि.म.न.पा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री इन्द्रमणि पोखरेल ज्यूको विदाई कार्यक्रम (२०७७/१२/०१) Sunday, March 14, 2021 - 19:08
सातौँ नगरसभा सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 10, 2021 - 15:01

Pages