चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
आ.ब. २०७७/७८ को लागि कर तथा शुल्कहरु Friday, September 25, 2020 - 13:16
आ.ब. २०७६/७७ को लागि कर तथा शुल्कहरु Friday, September 25, 2020 - 12:36
कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान Monday, September 21, 2020 - 15:34
बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८ Sunday, September 20, 2020 - 18:38
महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय विराटनगरको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना Friday, September 18, 2020 - 13:25
[सबै विद्यालयहरु]निर्देशन सम्बन्धमा Wednesday, September 16, 2020 - 20:17
अत्यावश्यक सेवा बाहेकको सेवाहरु बन्द रहने बारेको सूचना।। Sunday, September 13, 2020 - 15:18
आर्थिक ऐन २०७७ र विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, September 10, 2020 - 12:45
आर्थिक ऐन-२०७७ Thursday, September 10, 2020 - 12:43 PDF icon आर्थिक ऐन-2077.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, September 10, 2020 - 11:27 PDF icon वि.म.न.पा.को विनियोजन ऐन 2077.pdf
[सबै विद्यालय]वैदेशिक रोजगार छात्रवृतिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा Thursday, September 10, 2020 - 11:15
घरनक्सा शाखा र योजना शाखाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना। Tuesday, September 8, 2020 - 17:42
हेल्प डेस्कको सेवा थप गरिएको बारे। Monday, September 7, 2020 - 18:46
ढल जडान शुल्क प्रणालीले कभरेज गरेको क्षेत्रमा ढल जडान सम्बन्धी सूचना Thursday, September 3, 2020 - 15:42
विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना Thursday, September 3, 2020 - 12:18
खोप सेवा सूचारू सम्बन्धमा Thursday, September 3, 2020 - 12:14
[२०७७/०५/१६] निषेधाज्ञा सम्बन्धी Tuesday, September 1, 2020 - 19:45
छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा Thursday, August 27, 2020 - 15:14
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा Thursday, August 27, 2020 - 11:44
[२०७७/०५/१०] निषेधाज्ञा आदेश Wednesday, August 26, 2020 - 19:17
आ.ब.२०७७/७८, छैठौँ नगरसभाका दृश्यहरु Tuesday, August 25, 2020 - 13:16
नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु Tuesday, August 25, 2020 - 12:16
कोभिड-१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सेन्टर सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ Monday, August 24, 2020 - 16:39
कोभिड-१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सेन्टर सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ Monday, August 24, 2020 - 16:38 PDF icon Isolation-Center-Guideline2077.pdf
प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश Friday, August 21, 2020 - 18:57
कोभिड-१९ परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 18, 2020 - 22:43
विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना Tuesday, August 18, 2020 - 18:06
मसलन्द सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना Tuesday, August 18, 2020 - 16:36
होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने महानुभावहरुमा अनुरोध। Friday, August 14, 2020 - 17:06
लकडाउन थप गरिएको बारे। Thursday, August 13, 2020 - 18:18

Pages