FAQs Complain Problems

विराटनगर दुर शिक्षा कार्यक्रम-२०७७

कक्षा ६ अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयका भिडियोहरु:

 

कक्षा ७ अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयका भिडियोहरु:

 

कक्षा ८ अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयका भिडियोहरु:

 

कक्षा ९ अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयका भिडियोहरु:

 

कक्षा १० अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयका भिडियोहरु:

 

विराटनगर महानगरपालिकाको आधिकारिक Youtube Channel को लागि यहाँ थिच्नुहोस्