FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक Fiscal Year मिति Documents

बोलपत्र/दरभाउ आव्हानको सूचना

२०७९/८० 10/23/2022 - 12:13

लिलामी सम्बन्धी सूचना

२०७९/८० 10/23/2022 - 12:11

Invitation for bids [Date of Publication: 2079/06/31]

२०७९/८० 10/17/2022 - 13:00

लिलामी सम्बन्धी सूचना

२०७९/८० 09/02/2022 - 15:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/७९ 02/16/2022 - 11:38

ट्यावलेट खरिदका लागि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।

२०७८/७९ 01/04/2022 - 12:47

दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७८/७९ 11/18/2021 - 15:28

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२०)

२०७८/७९ 09/05/2021 - 12:06

डेस्कटप कम्प्यूटर समेत खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

२०७८/७९ 08/05/2021 - 16:22

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

२०७७/७८ 06/10/2021 - 08:51

Pages