FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धमा

02/07/2024 - 13:41

स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

02/06/2024 - 12:42

शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

02/01/2024 - 13:45

नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनका कारण अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा।

01/31/2024 - 11:15

Invitation for Bids (ITB)

01/23/2024 - 10:48

आधारभूत तह (कक्षा-८) को परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

01/22/2024 - 14:49

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

01/17/2024 - 10:31

विद्यालय पठन पाठन बन्द गराउने सम्बन्धमा

01/16/2024 - 14:54

तह बृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/11/2024 - 16:09

स्थानीय तह स्तरीय राष्ट्रपति स्तरीय रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धमा

01/08/2024 - 13:08

विज्ञप्ती

01/03/2024 - 16:50

आवेदन समय थप गरिएको सम्बन्धमा

01/02/2024 - 11:55

तालिमका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा

12/22/2023 - 14:41

छाडा चौपाया गाई लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा [मिति: २०८०/०८/२९]

12/17/2023 - 16:00

भ्याक्शिनेटर सम्बन्धमा

12/17/2023 - 15:02

राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

12/13/2023 - 14:40

[श्री सहकारी संस्थाहरु-सबै] जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

11/27/2023 - 20:17

तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको बचत दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना - सरोकारवाला सबैका लागि सूचना प्रकाशित

11/23/2023 - 15:27

[श्री सबै सार्वजनिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु ] बैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि आवेदन संकलन गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा

11/23/2023 - 10:48

त्रुटी सच्च्याईएको बारे

11/17/2023 - 14:07

डेस्कटप, कम्प्यूटर, प्रिन्टर खरिदका लागि दरभावपत्र आव्हानको सूचना [प्रकाशित मिति :२०८०/०७/२०]

11/06/2023 - 12:25

इच्छुक कृषक समूह, कृषि फर्म, कृषि सहकारीहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

11/01/2023 - 17:07

लेखा परीक्षण गर्ने आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/06/2023 - 16:23

छाडा चौपाया बाख्रा/पाठी लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना

09/25/2023 - 14:19

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्गबाट निषेधित क्षेत्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना।

09/24/2023 - 12:00

छात्रवृत्ति परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

09/22/2023 - 12:46

कर बुझाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

09/19/2023 - 13:02

नक्सा पास नगरि निर्माण गरिएको संरचनामा व्यवसाय संचालन गर्न नहुने सम्बन्धी सूचना।

09/15/2023 - 14:45

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धमा

09/08/2023 - 13:01

श्रीकृष्ण रथयात्राका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा

09/06/2023 - 09:42

Pages