FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

सुरक्षित अप्रवाशन कार्यक्रमका लागि आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना

09/01/2022 - 13:16

वार्षिक शैक्षिक स्तिथि प्रतिवेदन-२०७८/७९

09/01/2022 - 12:30

[श्री सहकारी संस्थाहरू सबै] तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

नोट : भाद्र मसान्तसम्म कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ |

08/25/2022 - 16:59

स्वेतपत्र २०७९

08/25/2022 - 16:57

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

08/25/2022 - 14:50

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (EFT) मार्फत भुक्तानी हुने सम्बन्धी सूचना।

08/22/2022 - 11:06

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी सूचना

08/21/2022 - 18:55

[श्री सहकारी संस्था -सबै] निर्देशन पालना गर्ने सम्बन्धमा

08/17/2022 - 17:06

श्री सबै विद्यालयहरु-जानकारी सम्बन्धमा

08/17/2022 - 12:56

श्री सबै विद्यालयहरु- IEMIS विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

08/17/2022 - 12:52

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्था/क्लबहरु सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

08/15/2022 - 21:25

[श्री पुस्तकालय, बाचनालय -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

08/15/2022 - 21:23

[श्री ट्युसन सेन्टर, आवास गृह -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

08/15/2022 - 21:20

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

08/08/2022 - 16:52

विराटनगर महानगरपालिका र CTEVT को साझेदारीमा संचालित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

08/07/2022 - 15:04

आ.व. २०७८/७९ मा छोरी बचाऊ छोरी पढाउ अभियान अन्तर्गत सुविधा प्राप्त गर्ने दोस्रो सन्तान छोरी हरुको विवरण सम्बन्धमा

08/02/2022 - 10:42

(श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु ) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

08/01/2022 - 10:57

(श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु )दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

08/01/2022 - 10:53

पेडियाट्रिक फाईजर खोपको देस्रो मात्राको अभियान संचालन सम्बन्धमा

07/31/2022 - 16:53

विद्युतीय सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना [सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०४/०६ ]

07/22/2022 - 16:37

लिलामी सम्बन्धि सूचना [प्रकाशित मिति : २०७९/०४/०४]

07/20/2022 - 12:32

छपाईका सामानहरुको खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

07/18/2022 - 13:40

कार्यालय संचालन (मसलन्द) सामानहरुको खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

07/18/2022 - 13:37

घर नक्सा शाखा बाट हुने सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द रहने जानकारी सम्बन्धमा

07/17/2022 - 13:20

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन/ सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

07/15/2022 - 12:40

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन/ सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

07/15/2022 - 12:40

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०३/२५ गते, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक।

07/13/2022 - 14:51

SUTRA सफ्टवेयर प्रणालीबाट भुक्तानी प्रकृया बन्द हुने बारे।

07/06/2022 - 17:33

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिकार्य टोली सम्बन्धमा।

06/28/2022 - 20:37

पठन पाठन बन्द सम्बन्धी सूचना

06/28/2022 - 19:23

Pages