FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

CCTV र ANPR जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:35

Video Conferencing System जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:12

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

12/29/2022 - 10:46

महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

12/23/2022 - 11:48

क्याटलग /ब्रोसर सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना [दोस्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/०८]

12/23/2022 - 08:57

क्याटलग /ब्रोसर सपिंग विधिबाट एम्बुलेन्स तथा शववाहन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना [दोस्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/०८]

12/23/2022 - 08:55

सेवा करारमा इन्जिनियर र सब-इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०९/०२]

12/17/2022 - 18:55

क्याटलग /ब्रोसर सपिंग विधिबाट एम्बुलेन्स तथा शववाहन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना [प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०८/२८]

12/15/2022 - 11:53

विज्ञापन/सूचना प्रकाशन वापतको भुक्तानी सम्बन्धमा

12/12/2022 - 14:18

विराटनगर महानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०८/२३]

12/09/2022 - 10:49

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

12/07/2022 - 11:50

Online कर प्रणाली संचालन सम्बन्धी जानकारी

11/29/2022 - 16:00

कर बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति, संस्था, फर्मले १५ दिन भित्र कर बुझाउने सम्बन्धी सूचना

11/29/2022 - 15:55

सहकारी संस्थाहरु सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सूचना।

प्रकाशित मिति: २०७९/०८/११, हाम्रोमत राष्ट्रिय दैनिक।

11/29/2022 - 12:50

ई-हाजिरी (E-attendance device) खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

11/16/2022 - 15:50

विराटनगर महानगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह ( लोगो) निर्माण सम्बन्धी सूचना

11/14/2022 - 13:55

श्री सबै विद्यालयका प्रध्यानाध्यपकज्यू, सहभागिता सम्बन्धमा

11/09/2022 - 17:15

सम्झौता कार्यन्वयन नगरेकोमा स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

10/29/2022 - 13:28

सुरक्षित अप्रवाशन कार्यक्रमका लागि आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना

10/23/2022 - 13:35

बोलपत्र/दरभाउ आव्हानको सूचना

10/23/2022 - 12:13

लिलामी सम्बन्धी सूचना

10/23/2022 - 12:11

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (पशु चिकित्सक)।

10/19/2022 - 18:39

लेखा परीक्षण गर्ने आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/19/2022 - 16:35

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (कृषि स्नातक)।

10/19/2022 - 11:45

Invitation for bids [Date of Publication: 2079/06/31]

10/17/2022 - 13:00

कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक पदको लागि प्राप्त आवेदनको नामावली प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।

10/16/2022 - 19:03

रोजगार सहायक पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

10/15/2022 - 15:25

छात्रवृत्ति लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

10/13/2022 - 16:48

आन्तरिक आय वृद्धि सम्बन्धमा

10/13/2022 - 14:11

सेनेटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना [प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मिति: २०७९/०६/२७ ]

10/13/2022 - 10:53

Pages