FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

[श्री सबै विद्यालयहरु ]विद्यार्थीहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

01/25/2022 - 21:37

कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी विशेष सूचना

01/24/2022 - 20:55

आ.व. २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

Link: https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/11214

01/21/2022 - 20:06

घर नक्सा शाखाबाट प्रदान हुने सेवाहरु सम्बन्धी सूचना

01/20/2022 - 13:12

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

01/14/2022 - 14:44

पठनपाठन बन्द सम्बन्धी सूचना

01/12/2022 - 14:22

सुपरीवेक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

01/12/2022 - 11:18

सहकारी संस्था दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरु

01/09/2022 - 18:56

ट्यावलेट खरिदका लागि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।

01/04/2022 - 12:47

लेखा परिक्षक खटाइएको सूचना।

12/31/2021 - 12:54

गणक तथा सुपरीवेक्षक पदका लागि कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना

12/31/2021 - 11:19

गणक तथा सुपरीवेक्षक पदका उम्मेदवारहरुको नामावली विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

12/31/2021 - 11:05

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

12/24/2021 - 15:22

हिमालय रोडबारे हाम्रोमत दैनिकमा प्रकाशित समाचार।

12/24/2021 - 10:49

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले का.स.मु. फारम भर्ने सम्बन्धमा

12/15/2021 - 11:18

अन्तिम परिणाम सार्वजनिक र सम्पर्क सम्बन्धी सूचना

12/12/2021 - 14:13

निशुल्क छात्रवृति सम्बन्धी सूचना [श्री सबै संथागत विद्यालयहरु]

12/09/2021 - 14:10

गणक र सुपरीवेक्षकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

12/09/2021 - 09:32

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान (Astrazeneca खोपको दोस्रो मात्रा) संचालन सम्बन्धी सूचना

12/07/2021 - 15:27

महानगरभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयहरुको विवरण।

12/03/2021 - 12:59

महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा

11/30/2021 - 14:56

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ को नयाँ भेरिएन्ट (ओमिक्रण ) सम्बन्धी सम्पूर्ण नगरवासीमा सूचना

11/29/2021 - 20:20

कोभिड- १९ विरुद्धको खोप अभियान (Astrazeneca दोस्रो मात्रा) संचालन सम्बन्धमा

11/29/2021 - 20:12

फोहोरमैला व्यावास्थ्पन सम्बन्धी सूचना

11/27/2021 - 07:56

[श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु] वि .व्य .स. गठन र करार शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धमा

11/23/2021 - 11:36

आ.व ०७७/७८ को कार्यपालिकाको निर्णयहरुको कार्यान्वयन प्रगति

11/19/2021 - 15:29

दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हानको सूचना

11/18/2021 - 15:28

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठि प्रतिवेदनको सारांश

11/16/2021 - 15:02

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरोसेल) अभियान संचालन सम्बन्धमा

11/16/2021 - 13:15

एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा

11/14/2021 - 14:20

Pages