FAQs Complain Problems

नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनका कारण अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा।