FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

शिक्षक तथा प्रशिक्षक पदका लागि संचालन हुने परीक्षाको समय, स्थान तथा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

12/17/2019 - 11:12

पशु सेवा सामाजिक परिचालक करार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

12/15/2019 - 12:49

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीको विभिन्न पदका लागि शारिरिक तन्दुरुस्ती परिक्षण तथा छनौट प्रक्रियामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको प्राप्त नामावली अनुसारका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

12/13/2019 - 12:12

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर रक्षकका विभिन्न पदहरुका लागि छनौट हुनुभएको उमेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको छ।

12/11/2019 - 11:24

विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना

12/04/2019 - 13:55

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रमको लागि म्याद थप गरिएको सूचना

12/03/2019 - 15:13

छात्रवृति सम्बन्धी नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

12/03/2019 - 11:45

शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

12/02/2019 - 13:48

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

11/26/2019 - 14:38

नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षण तथा छनौट सम्बन्धी सूचना

11/26/2019 - 11:33

MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

11/21/2019 - 12:02

पदस्थापनाको लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना

11/14/2019 - 15:47

जीवन विज्ञान आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्बन्धमा

11/14/2019 - 15:24

द्वन्द्वपीडित छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

11/11/2019 - 15:49

MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना

11/06/2019 - 15:45

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

11/06/2019 - 15:37

कृषि तथा पशु सम्बन्धी सूचना

11/04/2019 - 18:01

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा (छठ पर्व विशेष)

11/01/2019 - 15:21

विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

10/17/2019 - 13:58

आशय पत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/11/2019 - 11:20

सबै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/01/2019 - 11:13

कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

09/12/2019 - 13:15

छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

09/06/2019 - 14:56

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७६ मनाउने सम्बन्धमा

09/05/2019 - 11:02

विराटनगर महानगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुका लागि लेखा परिक्षण गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

09/04/2019 - 16:14

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सम्बन्धमा

09/04/2019 - 15:36

विद्यालयको शिक्षक नायक छनोट गरी विवरण पठाइदिने बारे।

08/26/2019 - 12:15

छात्रवृत्ति आवेदन फारामको लागि म्याद थप गरिएको सूचना

08/22/2019 - 16:52

कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

08/22/2019 - 16:47

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७६/०४/२७ गते सोमवारका  दिन सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना 

08/11/2019 - 16:50

Pages