FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना