FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

SUTRA सफ्टवेयर प्रणालीबाट भुक्तानी प्रकृया बन्द हुने बारे।

07/06/2022 - 17:33

Video Conferencing System जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:12

[श्री अस्पलातहरु -सबै] अस्पताल फार्मेसी संचालन सम्बन्धमा

08/13/2023 - 11:47

[श्री ट्युसन सेन्टर, आवास गृह -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

08/15/2022 - 21:20

[श्री निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरु (सबै)] स्वमुल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नुहुन

08/13/2023 - 11:43

[श्री पुस्तकालय, बाचनालय -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

08/15/2022 - 21:23

[श्री वडा कार्यालय- सबै] पि.सि.आर को स्वाब संकलन सम्बन्धमा

05/02/2021 - 18:43

[श्री संस्थागत विद्यालय] ताकेता सम्बन्धमा

06/06/2023 - 17:00

[श्री सबै वडा कार्यालय] एन्टिजेन परिक्षण सम्बन्धमा

06/04/2021 - 14:19

[श्री सबै वडा कार्यालय] कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सिफारिस निशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

11/04/2020 - 18:38

[श्री सबै विद्यालय ] क्षतिको प्रारम्भिक विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

10/22/2021 - 14:40

[श्री सबै विद्यालय] IEMIS अध्यावधिकका लागि अन्तिम ताकेता सम्बन्धमा

10/26/2021 - 18:51

[श्री सबै विद्यालय] परिपत्र सम्बन्धमा

11/19/2020 - 16:08

[श्री सबै विद्यालय] विद्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना

12/08/2020 - 18:56

[श्री सबै विद्यालयहरु ]विद्यार्थीहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

01/25/2022 - 21:37

[श्री सबै विद्यालयहरु] कोभिड-१९ संक्रमण विदा सम्बन्धमा

11/06/2020 - 18:44

[श्री सबै विद्यालयहरु] विद्यालयहरुको नियमित पठानपाठन सम्बन्धी सूचना।

02/09/2022 - 14:58

[श्री सबै संस्थागत विद्यालयहरु] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

05/24/2023 - 11:49

[श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, वि.म.न.पा.] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा

03/28/2021 - 16:29

[श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु] वि .व्य .स. गठन र करार शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धमा

11/23/2021 - 11:36

[श्री सबै सार्वजनिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु ] बैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि आवेदन संकलन गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा

11/23/2023 - 10:48

[श्री सम्पुर्ण सहकारी संस्थाहरु] कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

11/03/2021 - 14:09

[श्री सम्पुर्ण सहकारी संस्थाहरु] जानकारी सम्बन्धमा

06/20/2021 - 13:35

[श्री सम्पूर्ण कृषकवर्ग /समूह /कृषि सहकारी /फार्म र प्रा.लिहरु ] अभिरल वर्षा र बाढीले पशुपन्छी र मत्स्यमा पुर्याएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

10/24/2021 - 16:47

[श्री सरकारी कार्यालय/बैङ्क तथा वित्तीय संस्था/ शैक्षिक संस्था/विद्यालय/कलेज(सबै)]डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा "खोज र नष्ट गर अभियान" संचालन सम्बन्धमा।

08/10/2023 - 18:54

[श्री सहकारी संस्था -सबै] निर्देशन पालना गर्ने सम्बन्धमा

08/17/2022 - 17:06

[श्री सहकारी संस्था-सबै] व्यजदर सम्बन्धी जरुरी सूचना।

03/22/2022 - 14:21

[श्री सहकारी संस्थाहरु- सबै] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा

03/25/2022 - 16:16

[श्री सहकारी संस्थाहरु-सबै] जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

11/27/2023 - 20:17

[श्री सहकारी संस्थाहरू सबै] तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

नोट : भाद्र मसान्तसम्म कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ |

08/25/2022 - 16:59

Pages