चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
आर्थिक ऐन-२०७७ Thursday, September 10, 2020 - 12:43 PDF icon आर्थिक ऐन-2077.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, September 10, 2020 - 11:27 PDF icon वि.म.न.पा.को विनियोजन ऐन 2077.pdf
[सबै विद्यालय]वैदेशिक रोजगार छात्रवृतिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा Thursday, September 10, 2020 - 11:15
घरनक्सा शाखा र योजना शाखाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना। Tuesday, September 8, 2020 - 17:42
हेल्प डेस्कको सेवा थप गरिएको बारे। Monday, September 7, 2020 - 18:46
ढल जडान शुल्क प्रणालीले कभरेज गरेको क्षेत्रमा ढल जडान सम्बन्धी सूचना Thursday, September 3, 2020 - 15:42
विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना Thursday, September 3, 2020 - 12:18
खोप सेवा सूचारू सम्बन्धमा Thursday, September 3, 2020 - 12:14
[२०७७/०५/१६] निषेधाज्ञा सम्बन्धी Tuesday, September 1, 2020 - 19:45
छपाई सम्बन्धि बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा Thursday, August 27, 2020 - 15:14
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा Thursday, August 27, 2020 - 11:44
[२०७७/०५/१०] निषेधाज्ञा आदेश Wednesday, August 26, 2020 - 19:17
आ.ब.२०७७/७८, छैठौँ नगरसभाका दृश्यहरु Tuesday, August 25, 2020 - 13:16
नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु Tuesday, August 25, 2020 - 12:16
कोभिड-१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सेन्टर सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ Monday, August 24, 2020 - 16:39
कोभिड-१९ संक्रमितहरुको आइसोलेसन सेन्टर सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ Monday, August 24, 2020 - 16:38 PDF icon Isolation-Center-Guideline2077.pdf
प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश Friday, August 21, 2020 - 18:57
कोभिड-१९ परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 18, 2020 - 22:43
विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना Tuesday, August 18, 2020 - 18:06
मसलन्द सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना Tuesday, August 18, 2020 - 16:36
होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने महानुभावहरुमा अनुरोध। Friday, August 14, 2020 - 17:06
लकडाउन थप गरिएको बारे। Thursday, August 13, 2020 - 18:18
हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको बारे। Tuesday, August 11, 2020 - 08:36
नगरवासीहरुमा विराटनगर महानगरपालिकाको हार्दिक अनुरोध। Monday, August 10, 2020 - 16:02
खोप सेवा स्थगन सम्बन्धी सूचना Monday, August 10, 2020 - 14:37
बैंकिङ कारोबार संचालन सम्बन्धमा Monday, August 10, 2020 - 12:42
पि.सि.आर. परिक्षण गर्ने परिधि सम्बन्धी सूचना Saturday, August 8, 2020 - 14:59
कोभिड-१९ अपडेट ( २०७७-४-२२) Friday, August 7, 2020 - 07:29
testing Thursday, August 6, 2020 - 20:00
कोभिड-१९ अपडेट ( २०७७-४-२१) Thursday, August 6, 2020 - 07:33

Pages