FAQs Complain Problems

Trimester Progress Report

Title Document
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/१०)
नगरसभाको आठौँ अधिवेशन, विराटनगर महानगरपालिका(२०७८/०३/१०)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०९)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०८)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०७)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०६)
[श्री सम्पुर्ण सहकारी संस्थाहरु] जानकारी सम्बन्धमा
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०४)
विद्यार्थी मूल्यांकन, शैक्षिक सत्र २०७८ एवं सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०३)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०२)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०३/०१)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/३१)
दुर्गा प्रसाद खतिवडा
नगरस्तरीय परिक्षा कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (श्री कक्षा ८ संचालित सबै विद्यालयहरु)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/३०)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२८)
महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८ PDF icon महानगर आवास कार्यक्रम नमुना वस्ति विकास निर्माण निर्देशिका-२०७८
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२७)
गैर सरकारी संघसंस्थाहरुको योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बारे।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२६)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२५)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२४)
थप भेरो सेल खोप सम्बन्धमा
जानकारी गराईएको सम्बन्धमा
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप भेरो सेल (Vero Cell) अभियान संचालन सम्बन्धमा
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२३)
कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२२)

Pages