चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
कर्मचारी Thursday, May 28, 2020 - 10:58
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना Wednesday, May 27, 2020 - 15:02
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना Wednesday, May 27, 2020 - 15:01
Regional Urban Development Project(RUDP) - 2018 Tuesday, May 26, 2020 - 14:02
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कारोबार संचालन सम्बन्धमा Sunday, May 24, 2020 - 14:49
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना Friday, May 22, 2020 - 13:33
कोरोना (Covid-19) संक्रमणको परिक्षण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती Wednesday, May 20, 2020 - 15:55
वाहिरबाट आउने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरेर घर प्रवेश गराउने बारेको सूचना। Tuesday, May 19, 2020 - 16:25
Corona Virus (Covid-19) को संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नगरवासीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना Tuesday, May 19, 2020 - 16:19
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरंगको Covid-19 संकट व्यवस्थापन समिति बैठकको निर्णय सम्बन्धमा Sunday, May 10, 2020 - 18:01
औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना Saturday, May 9, 2020 - 15:36
कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Thursday, May 7, 2020 - 19:29
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना Thursday, May 7, 2020 - 08:51
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना Wednesday, May 6, 2020 - 16:34
[सबै वडा कार्यालय] Virtual माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गराउने बारे प्रचार प्रसार गरिदिने सम्बन्धमा Tuesday, May 5, 2020 - 13:46
विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोगको लागि सार्वजनिक सूचना Friday, April 24, 2020 - 15:37
कोरोना भाईरस महामारी पिडितहरु लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना Saturday, April 18, 2020 - 20:27
औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Saturday, April 11, 2020 - 10:33
श्री सबै वडा कार्यालयहरु- कोभिड-१९ रोकथामका लागि वडा स्तरीय मार्गदर्शन सम्बन्धमा। Friday, April 10, 2020 - 13:51
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धमा Friday, April 10, 2020 - 09:05
सबै कर्मचारीहरु, बिराटनगर महानगरपालिका - जानकारी सम्बन्धमा Thursday, April 9, 2020 - 16:44
कोरोना भाईरस महामारीमा राहात माग गर्नेहरुको विवरण Tuesday, April 7, 2020 - 18:00
वि.म.न.पा. सबै वडा कार्यालयहरुबाट राहत प्राप्तिका लागि अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित) Monday, April 6, 2020 - 16:29
खाद्यान्न खरिदका लागि अवलम्बन गरिएको प्रकृया बारे। Monday, April 6, 2020 - 16:21
घर भाडामा लिने सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना Sunday, April 5, 2020 - 17:09
१९ नं. वडा कार्यालय, अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित) Saturday, April 4, 2020 - 15:46
३ नं. वडा कार्यालय, अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित) Saturday, April 4, 2020 - 15:18
खाद्यान्न खरिदका लागि प्रकाशित सूचना Wednesday, April 1, 2020 - 15:02
विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शन्का लागेका व्यक्तिहरुका लागि विराटनगर महानगरपालिकाकोसूचना Wednesday, April 1, 2020 - 14:51
घरभाडामा लिने सम्बन्धी निवेदन प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) Monday, March 30, 2020 - 13:46

Pages