सूचना तथा समाचार

प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश

मिति २०७७/०५/०५ गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम मिति २०७७/०५/०५ गते राती  १२ बजे देखि मिति २०७७/०५/१० गते राती १२ बजे सम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

कोभिड-१९ परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना

विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

मसलन्द सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा बस्ने महानुभावहरुमा अनुरोध।

लकडाउन थप गरिएको बारे।

Pages