सूचना तथा समाचार

महानगपालिकाको सूचना

Metropolitan-Notice

नगरको समग्र विज्ञापनकर संकलनका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित)

[श्री सबै विद्यालय] परिपत्र सम्बन्धमा

स्वाब संकलन स्थगन गरिएको बारेको सूचना।

२०७७ श्रावण देखि कार्तिक महिना सम्मको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित खर्च विवरण

[श्री सबै विद्यालयहरु] कोभिड-१९ संक्रमण विदा सम्बन्धमा

Pages