FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort ascending Post date

[श्री पुस्तकालय, बाचनालय -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

08/15/2022 - 21:23

[श्री निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरु (सबै)] स्वमुल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नुहुन

08/13/2023 - 11:43

[श्री ट्युसन सेन्टर, आवास गृह -सबै ] अभिलेखिकरण हुने बारे।

08/15/2022 - 21:20

[श्री अस्पलातहरु -सबै] अस्पताल फार्मेसी संचालन सम्बन्धमा

08/13/2023 - 11:47

Video Conferencing System जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:12

SUTRA सफ्टवेयर प्रणालीबाट भुक्तानी प्रकृया बन्द हुने बारे।

07/06/2022 - 17:33

STIUEIP र RUDP परियोजनाको स्वेतपत्र

09/12/2021 - 11:59

RUDP प्रोजेक्टबारे भिडियो रिपोर्ट

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम पुर्वाधारमा विराटनगर महानगरपालिकामा संचालन भइरहेको RUDP प्रोजेक्टबारेको भिडियो रिपोर्ट:-  https://youtu.be/HugyIIqRvPQ?t=2m53s 

04/19/2018 - 14:34

RFP: Child Health Special Program

02/07/2023 - 14:06

PCR-Report सम्बन्धमा

10/16/2020 - 17:59

Online कर प्रणाली संचालन सम्बन्धी जानकारी

11/29/2022 - 16:00

Notice of Award (RUDP)

08/30/2017 - 14:19

MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

11/21/2019 - 12:02

MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना

11/06/2019 - 15:45

KYM फारम भर्ने सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा

02/21/2024 - 12:56

Invitation for Sealed Quotation for procurement of Internet Bandwidth

07/26/2023 - 10:25

Invitation for bids [Date of Publication: 2079/06/31]

10/17/2022 - 13:00

Invitation for Bids (ITB)

01/23/2024 - 10:48

IEMIS अद्यावधिक सम्बन्धमा

07/10/2024 - 13:07

IEMIS Software सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

07/28/2019 - 10:55

EOI and TOR for Conducting Training with OJT

EOI and TOR for Conducting Training with OJT  on Professional Aluminum Fabricator, Professional Cook & Professional Plumber

03/14/2023 - 11:36

Covid-19 विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

03/07/2021 - 10:42

Corona Virus (Covid-19) को संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नगरवासीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

05/19/2020 - 16:19

COPOMIS प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

02/21/2024 - 13:04

Citizen Charter

06/01/2015 - 12:34

CCTV र ANPR जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:35

Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

-------------------------------------सार्वजनिक सूचना----------------------------------------

यस विराटनगर महानगरपालिकाको मिति: २०७७/०२/०५ , च.नं. ९४४७ को पत्र बमोजम Case investigation and Contact Tracing of COVID-19 को लागि निम्न सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) तोकिएको हुँदा  सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

सम्पर्क व्यक्ति(Focal Person):

 1. हैदर अली-  9852032818

05/31/2020 - 16:51

(श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु )दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

08/01/2022 - 10:53

(श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु ) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

08/01/2022 - 10:57

विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शन्का लागेका व्यक्तिहरुका लागि विराटनगर महानगरपालिकाकोसूचना

04/01/2020 - 14:51

Pages