FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

क्याटलग /ब्रोसर सपिंग विधिबाट एम्बुलेन्स तथा शववाहन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना [दोस्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/०८]

12/23/2022 - 08:55

क्याटलग /ब्रोसर सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना [दोस्रो पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०९/०८]

12/23/2022 - 08:57

महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समूहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

12/23/2022 - 11:48

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

12/29/2022 - 10:46

Video Conferencing System जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:12

CCTV र ANPR जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:35

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

01/05/2023 - 15:41

वडा शिक्षा समिति गठन सम्बन्धमा

01/06/2023 - 12:21

वडा शिक्षा समिति गठन सम्बन्धमा

01/06/2023 - 12:21

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०९/२३]

01/07/2023 - 12:07

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना [प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०९/२४]

01/08/2023 - 12:23

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०९/२७]

01/11/2023 - 09:02

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०९/२७]

01/11/2023 - 09:04

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०९/२७]

01/11/2023 - 09:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

01/20/2023 - 11:47

युवाका लागि शिक्षक सेवा तथा लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

01/25/2023 - 15:33

आधारभूत तह कक्षा ८ को नगरस्तरीय परिक्षा २०७९ को आवेदन फारम सम्बन्धी सूचना

01/26/2023 - 14:57

सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धमा

01/27/2023 - 14:12

दरभाउ स्वीकृत भएको सूचना [प्रकाशित मिति:२०७९/१०/१६]

01/30/2023 - 13:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना [प्रकाशित मिति:२०७९/१०/१६]

01/30/2023 - 13:58

अपांगता सहायता सहजकर्ताको पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

01/31/2023 - 17:00

दरखास्त आव्हानको सूचना

02/06/2023 - 10:37

RFP: Child Health Special Program

02/07/2023 - 14:06

रोजगार संयोजक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

02/09/2023 - 10:24

सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना

02/09/2023 - 12:04

विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना।

02/09/2023 - 17:10

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना [प्रकाशित मिति: २०७९/११/०१]

मिति २०७९/११/०१ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित 

02/13/2023 - 17:03

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

02/15/2023 - 12:51

बोलपत्र आह्वानको सूचना [प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७९/११/०४]

02/16/2023 - 10:15

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (ISP)/केबल टिभी अपरेटर (CTvO) हरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना।

02/20/2023 - 13:38

Pages