FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा उपलव्ध गराइने सम्बन्धमा।

02/22/2022 - 15:32

विद्यार्थीहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको दोस्रो मात्राको समय तालिका निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा

02/22/2022 - 19:00

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरणको हकवादी विरोधको सूचना

02/23/2022 - 10:51

विदाको सूचना

02/25/2022 - 14:54

२०७८ सालको आधारभूत तह (कक्षा-८) को परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

03/14/2022 - 15:00

[श्री सहकारी संस्था-सबै] व्यजदर सम्बन्धी जरुरी सूचना।

03/22/2022 - 14:21

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि लगत संकलन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

03/22/2022 - 18:07

[श्री सहकारी संस्थाहरु- सबै] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा

03/25/2022 - 16:16

सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता शिविर संचालन सम्बन्धी सूचना

03/28/2022 - 12:54

कक्षा ५ को सिकाई उपलब्धि परिक्षण परिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

03/29/2022 - 14:35

विद्यार्थीहरुको सहभागिता सम्बन्धमा [श्री सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय (सबै)]

04/01/2022 - 13:12

टाईफाईड रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धमा

04/06/2022 - 10:51

आ. व. ०७९/८० को कार्यक्रम तथा बजेट सहितको स्वीकृत परियोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा [श्री स्वीकृत गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु ]

04/21/2022 - 14:10

आधारभूत तह कक्षा ८ परिक्षा २०७८ को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

05/07/2022 - 11:00

निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुन [विराटनगर महानगरपालिका स्थित मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरु रहेका विद्यालयहरु]

05/07/2022 - 11:17

शपथ ग्रहण बारे।

05/22/2022 - 17:19

सडक पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क अस्थायी चलान सम्बन्धमा

05/25/2022 - 12:20

विद्यालय संचालन तथा पठन पाठन सम्बन्धमा [ श्री सबै विद्यालयहरु ]

06/02/2022 - 14:07

बोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति :२०७९/०२/२०)

06/03/2022 - 17:22

राष्ट्रपति रनिंगशिल्ड प्रतियोगितामा सहभागिता सम्बन्धमा [श्री सबै विद्यालयहरु]

06/03/2022 - 17:45

विराटनगर महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन (बाढी) रेस्पोन्स टिम

06/28/2022 - 15:06

पठन पाठन बन्द सम्बन्धी सूचना

06/28/2022 - 19:23

स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिकार्य टोली सम्बन्धमा।

06/28/2022 - 20:37

SUTRA सफ्टवेयर प्रणालीबाट भुक्तानी प्रकृया बन्द हुने बारे।

07/06/2022 - 17:33

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०३/२५ गते, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक।

07/13/2022 - 14:51

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन/ सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

07/15/2022 - 12:40

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन/ सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

07/15/2022 - 12:40

घर नक्सा शाखा बाट हुने सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द रहने जानकारी सम्बन्धमा

07/17/2022 - 13:20

कार्यालय संचालन (मसलन्द) सामानहरुको खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

07/18/2022 - 13:37

छपाईका सामानहरुको खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

07/18/2022 - 13:40

Pages