FAQs Complain Problems

निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुन [विराटनगर महानगरपालिका स्थित मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरु रहेका विद्यालयहरु]