FAQs Complain Problems

जेठ

Nepali

गैर सरकारी संघसंस्थाहरुको योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बारे।

बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम info@biratnagarmun.gov.np मा पठाउनु हुन अनुरोध छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२६)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२५)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०२/२४)

जानकारी गराईएको सम्बन्धमा

विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने  प्रयोजनार्थ आसयदाताहरु सूचीकरण भएको जानकारी सम्बन्धमा 

Pages