चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ Sunday, April 7, 2019 - 13:48 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
न्यायिक कार्यविधि Friday, April 5, 2019 - 15:02 PDF icon न्यायिक कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ Thursday, April 4, 2019 - 14:07 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 16:48 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिका एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 16:27 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाका महानगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७४ Tuesday, April 2, 2019 - 16:24 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाका महानगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली, २०७४ Tuesday, April 2, 2019 - 16:20 PDF icon नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
विराटनगर महानगरपालिका गैर सरकारी संस्था (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 16:15 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका गैर सरकारी संस्था (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिका कर्मचारी व्यवस्पापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 16:13 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका कर्मचारी व्यवस्पापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 16:10 PDF icon विराटनगर महानगरपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 16:01 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 15:58 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 15:54 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७५ Tuesday, April 2, 2019 - 15:51 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७५.pdf
सार्वजनिक सूचना Tuesday, March 26, 2019 - 13:32
डि-प्लट भवनको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना। Monday, March 25, 2019 - 15:16
भीम पराजुली Wednesday, March 6, 2019 - 16:56
शोक विदा सम्बन्धमा Monday, February 25, 2019 - 14:38
इन्दिरा कार्की Monday, February 25, 2019 - 12:01
अन्तरवार्ता मिति सरेको सम्बन्धी सूचना Wednesday, January 23, 2019 - 17:19
जग्गा मूल्याङकन सिफरिस/प्रमाणित Thursday, January 17, 2019 - 13:40
घर कायम सिफारिस Thursday, January 17, 2019 - 12:54
घर जग्गा नामसारी सिफारिस Thursday, January 17, 2019 - 12:50
संस्था दर्ता एवं नवीकरणको सिफारिश Thursday, January 17, 2019 - 12:40
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना Sunday, January 6, 2019 - 14:54
गै.स.सहरुले बुझाउनु पर्ने विवरणको फारम Wednesday, January 2, 2019 - 15:15
कर्मचारी करारमा लिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना Wednesday, December 26, 2018 - 15:41
सञ्जयकूमार साह Tuesday, December 18, 2018 - 15:56
बद्रीनारायण सरदार Tuesday, December 18, 2018 - 15:55
समिर कमर Tuesday, December 18, 2018 - 15:51

Pages