चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना Sunday, March 29, 2020 - 11:05
विराटनगर महानगरपालिकाको आव्हान Thursday, March 26, 2020 - 19:06
बिराटनगर महानगरपालिकाको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति(Focal Person) तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।। Thursday, March 26, 2020 - 11:00
विराटनगर महानगरपालिकाको हार्दिक अपिल Monday, March 23, 2020 - 17:08
घरभाडामा लिने सम्बन्धी निवेदन प्रस्ताव आव्हानको सूचना Monday, March 23, 2020 - 11:15
Novel Corona (Covid-19) को जोखिम न्यूनीकरण को लागि नगरवासीमा विराटनगर महानगरपालिकाको हार्दिक अपिल Monday, March 23, 2020 - 01:30
विराटनगर महानगरपालिकाको Novel Corona (Covid-19) को जोखिम न्यूनीकरण को लागि नगरवासीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना Saturday, March 21, 2020 - 12:30
विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Friday, March 20, 2020 - 15:40
विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Friday, March 20, 2020 - 00:00
विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Friday, March 20, 2020 - 00:00
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 18, 2020 - 14:15
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना Tuesday, March 17, 2020 - 00:00
कक्षा १-५ का लागि स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना Monday, March 16, 2020 - 13:13
शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि लिने शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा Monday, March 16, 2020 - 12:41
शैक्षिक सत्र २०७७ सालको लागि नगर शिक्षा समितिको निर्णय सम्बन्धी सूचना Thursday, March 12, 2020 - 10:49
शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 4, 2020 - 15:23
शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 4, 2020 - 15:12
प्राविधिक धार तर्फको परिक्षा मिति सारिएको सम्बन्धमा Wednesday, March 4, 2020 - 10:46
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Wednesday, February 26, 2020 - 11:56
वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सहभागी गराइदिने सम्बन्धी सूचना Tuesday, February 25, 2020 - 10:28
दादुरा/रुवेला तथा पोलियो रोगबाट बचाउन र उन्मुलन गर्न सबैलाई उक्त खोपहरु लगाउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध Saturday, February 22, 2020 - 14:46
युवाहरुको वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा Tuesday, February 18, 2020 - 15:16
शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Thursday, February 13, 2020 - 15:04
आधारभुत तह (कक्षा-८) को परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Sunday, February 9, 2020 - 13:47
[सबै विद्यालय] हात्तीपाइले रोग निवारण अभियानमा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा Friday, February 7, 2020 - 10:49
विराटनगर महानगरपालिकाको अनुरोध।। Thursday, February 6, 2020 - 16:38
सामी परियोजनाको आर्थिक प्रस्तावना खुल्ने सम्बन्धी सूचना Wednesday, February 5, 2020 - 16:16
शोक विदा सम्बन्धी सूचना Monday, February 3, 2020 - 16:16
महानगरस्तरीय आधारभुत तहको (कक्षा-८) परीक्षा २०७६ सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा Sunday, February 2, 2020 - 16:50
नगरप्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि Sunday, February 2, 2020 - 11:20 PDF icon नगरप्रहरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.PDF

Pages