सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

[सबै वडा कार्यालय] RDT र PCR परिक्षण सम्बन्धमा

कोभिड-१९ नियन्त्रणमा महानगरपालिकाबाट भएको खर्च विवरण

क्वारेन्टाइन स्थलमा खाना व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना

करार सेवाको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना

कृषि औजार खरिदका निम्ति सूचना

Pages