FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

थप भेरो सेल खोप सम्बन्धमा

06/09/2021 - 12:06

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत आशयपत्रदाताहरुका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

06/10/2021 - 08:51

गैर सरकारी संघसंस्थाहरुको योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बारे।

बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम info@biratnagarmun.gov.np मा पठाउनु हुन अनुरोध छ।

06/10/2021 - 13:26

नगरस्तरीय परिक्षा कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (श्री कक्षा ८ संचालित सबै विद्यालयहरु)

06/14/2021 - 15:13

कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)

06/18/2021 - 13:53

विद्यार्थी मूल्यांकन, शैक्षिक सत्र २०७८ एवं सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

06/18/2021 - 13:56

[श्री सम्पुर्ण सहकारी संस्थाहरु] जानकारी सम्बन्धमा

06/20/2021 - 13:35

शहिद रंगशाला परिसरको सटर कवल ठेक्कामा लगाउनका लागि सार्वजनिक दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

07/04/2021 - 13:30

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप भेरो सेल अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

07/07/2021 - 20:43

कार्य सम्पादन मूल्यांकन/ सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

07/15/2021 - 10:48

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ (संसोधित) को दफा ६ बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीकालागि सूचना

07/15/2021 - 14:25

राजश्व दाखिला सम्बन्धी सूचना

07/15/2021 - 14:27

अभिलेखिकरण / सुचिकृत सम्बन्धी सूचना

07/15/2021 - 14:30

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी।

07/24/2021 - 08:34

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप समन्वय समितीको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

आज मिति २०७८/०४/१० गते बसेको कोभिड-१९ विरुद्धको  खोप समन्वय समितीको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

तल दिईएको लिंकमा गएर  pre-registration गरेर खोप सुनिश्चित गर्नु होला |l

ink: https://vaccine.mohp.gov.np

 

07/25/2021 - 12:37

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरो सेल) अभियान संचालन सम्बन्धमा

07/26/2021 - 18:23

आ.ब. २०७८-७९ को लागि नीति

07/28/2021 - 16:54

कोभिड विरुद्धको खोप (Janssen Ad26.COV2.S) अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

08/02/2021 - 13:30

डेस्कटप कम्प्यूटर समेत खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

08/05/2021 - 16:22

मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना

08/06/2021 - 14:56

विद्युतीय सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना

08/06/2021 - 15:00

शुल्क सम्बन्धमा (श्री सबै संस्थागत विद्यालय)

08/08/2021 - 09:27

हाम्रो बिराटनगर-स्थानीय पाठ्यक्रम-कक्षा १-५ सम्म

08/09/2021 - 16:24

उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

08/10/2021 - 14:58

पटवा, विल्टाउ, विन(मुखिया), मलाह (सनही), लोहार र गोढया जातीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा

08/13/2021 - 11:39

श्री सबै विद्यालयहरु- भर्ना सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश बारे

08/24/2021 - 14:51

अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना

08/26/2021 - 16:57

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

08/26/2021 - 17:49

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरोसेल) अभियान संचालन सम्बन्धमा

08/31/2021 - 18:02

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७८/०५/२०)

09/05/2021 - 12:06

Pages