FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप समन्वय समितीको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

आज मिति २०७८/०४/१० गते बसेको कोभिड-१९ विरुद्धको  खोप समन्वय समितीको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

तल दिईएको लिंकमा गएर  pre-registration गरेर खोप सुनिश्चित गर्नु होला |l

ink: https://vaccine.mohp.gov.np