FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्था/क्लबहरु सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

08/15/2022 - 21:25

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

01/17/2024 - 10:31

शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

02/01/2024 - 13:45

शुभकामना विज्ञापन सम्बन्धमा

10/12/2020 - 12:14

शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सबै संस्थागत विद्यालयहरु)

04/08/2021 - 10:38

शुल्क सम्बन्धमा (श्री सबै संस्थागत विद्यालय)

08/08/2021 - 09:27

शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

03/04/2020 - 15:12

शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

03/04/2020 - 15:23

शैक्षिक सत्र २०७६ मा आयोजना हुने खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी सूचना

01/07/2020 - 11:56

शैक्षिक सत्र २०७७ सालको लागि नगर शिक्षा समितिको निर्णय सम्बन्धी सूचना

03/12/2020 - 10:49

शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि लिने शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

03/16/2020 - 12:41

शैक्षिक सत्र २०७८ संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा

09/06/2021 - 15:47

शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा

04/16/2023 - 16:34

शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा

04/12/2024 - 14:11

शोक विदा सम्बन्धमा

02/10/2022 - 16:35

शोक विदा सम्बन्धमा

03/18/2021 - 10:20

शोक विदा सम्बन्धमा

02/25/2019 - 14:38

शोक विदा सम्बन्धी सूचना

06/18/2024 - 10:27

शोक विदा सम्बन्धी सूचना

विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य श्री राजेश भुजेलज्यूको आज मिति २०७६/१०/२० गते असामयिक निधन भएको हुदा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भोलि मिति २०७६/१०/२१ गते शोक विदा हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ |

02/03/2020 - 16:16

श्रम स्वीकृतिको लागि लाग्ने शुल्क तथा कागजात सम्बन्धमा

02/20/2024 - 14:26

श्रमधान रोजगार मेलामा सहभागी भई लाभ लिने बारेको सूचना

05/30/2024 - 13:13

श्री कृष्ण रथयात्रा कार्यक्रमका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा सम्बन्धमा

09/06/2023 - 09:40

श्री सबै वडा कार्यालयहरु- कोभिड-१९ रोकथामका लागि वडा स्तरीय मार्गदर्शन सम्बन्धमा।

04/10/2020 - 13:51

श्री सबै विद्यालयका प्रध्यानाध्यपकज्यू, सहभागिता सम्बन्धमा

11/09/2022 - 17:15

श्री सबै विद्यालयहरु- IEMIS विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

08/17/2022 - 12:52

श्री सबै विद्यालयहरु- भर्ना सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश बारे

08/24/2021 - 14:51

श्री सबै विद्यालयहरु- सहभागीता सम्बन्धमा

12/30/2019 - 15:03

श्री सबै विद्यालयहरु-जानकारी सम्बन्धमा

08/17/2022 - 12:56

श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

07/10/2024 - 12:59

श्री सबै सामुदायिक विद्यालय, धार्मिक विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रहरु- व्यक्तिगत विवरण पठाउने सम्बन्धमा

दिएको ढाँचा अनुसारको विवरण उपलब्ध गराउनु हुन।

08/09/2019 - 13:16

Pages