FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

डेस्कटप, कम्प्यूटर, प्रिन्टर खरिदका लागि दरभावपत्र आव्हानको सूचना [प्रकाशित मिति :२०८०/०७/२०]

11/06/2023 - 12:25

त्रुटी सच्च्याईएको बारे

11/17/2023 - 14:07

[श्री सबै सार्वजनिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु ] बैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि आवेदन संकलन गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा

11/23/2023 - 10:48

तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको बचत दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना - सरोकारवाला सबैका लागि सूचना प्रकाशित

11/23/2023 - 15:27

[श्री सहकारी संस्थाहरु-सबै] जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

11/27/2023 - 20:17

राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

12/13/2023 - 14:40

भ्याक्शिनेटर सम्बन्धमा

12/17/2023 - 15:02

छाडा चौपाया गाई लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा [मिति: २०८०/०८/२९]

12/17/2023 - 16:00

तालिमका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा

12/22/2023 - 14:41

आवेदन समय थप गरिएको सम्बन्धमा

01/02/2024 - 11:55

विज्ञप्ती

01/03/2024 - 16:50

स्थानीय तह स्तरीय राष्ट्रपति स्तरीय रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धमा

01/08/2024 - 13:08

तह बृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/11/2024 - 16:09

विद्यालय पठन पाठन बन्द गराउने सम्बन्धमा

01/16/2024 - 14:54

शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

01/17/2024 - 10:31

आधारभूत तह (कक्षा-८) को परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

01/22/2024 - 14:49

Invitation for Bids (ITB)

01/23/2024 - 10:48

नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनका कारण अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा।

01/31/2024 - 11:15

शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

02/01/2024 - 13:45

स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

02/06/2024 - 12:42

घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धमा

02/07/2024 - 13:41

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लगि निवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा

02/13/2024 - 14:18

घरनक्सा पास सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना

02/15/2024 - 16:31

बोलपत्र आव्हानको सूचना

02/16/2024 - 13:03

बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मिति: २०८०/११/०४) [मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित]

02/16/2024 - 15:05

श्रम स्वीकृतिको लागि लाग्ने शुल्क तथा कागजात सम्बन्धमा

02/20/2024 - 14:26

तह वृद्धि/मिलान/बढुवाको सूचना

02/20/2024 - 16:22

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

02/20/2024 - 18:17

KYM फारम भर्ने सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा

02/21/2024 - 12:56

COPOMIS प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

02/21/2024 - 13:04

Pages