FAQs Complain Problems

माघ

Nepali

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना

शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages