FAQs Complain Problems

माघ

Nepali

RUDP - 2021

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (Construction and Renovation of Birendra Sabha Griha)

पुराना घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

गहुँ खेति पकेट क्षेत्र निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages