FAQs Complain Problems

फाल्गुण

Nepali

अन्तर्वार्ताको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

यस महानगरपालिकाबाट मिति २०७७/०२/०९ र मिति २०७७/१०/१६ मा प्रकाशित १५ दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति (स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फ मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ.हे.ब, अ.न.मि.

नियमित पठन पाठन गर्ने सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि लिने शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ सालको लागि नगर शिक्षा समितिको निर्णय सम्बन्धी सूचना

Pages