चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Thursday, October 17, 2019 - 13:58
आशय पत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, October 11, 2019 - 11:20
सबै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, October 1, 2019 - 11:13
कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Thursday, September 12, 2019 - 13:15
छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सम्बन्धी सूचना। Friday, September 6, 2019 - 14:56
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७६ मनाउने सम्बन्धमा Thursday, September 5, 2019 - 11:02
विराटनगर महानगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुका लागि लेखा परिक्षण गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना Wednesday, September 4, 2019 - 16:14
वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सम्बन्धमा Wednesday, September 4, 2019 - 15:36
विद्यालयको शिक्षक नायक छनोट गरी विवरण पठाइदिने बारे। Monday, August 26, 2019 - 12:15
बजेट तथा कार्यक्रम २०७६/७७ Sunday, August 25, 2019 - 14:06
छात्रवृत्ति आवेदन फारामको लागि म्याद थप गरिएको सूचना Thursday, August 22, 2019 - 16:52
कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा Thursday, August 22, 2019 - 16:47
मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन नियमावली २०७६ Monday, August 19, 2019 - 16:31 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि, २०७६.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ Thursday, August 15, 2019 - 09:48 PDF icon Education Act-2076.pdf
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना Sunday, August 11, 2019 - 16:50
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना Sunday, August 11, 2019 - 16:48
श्री सबै सामुदायिक विद्यालय, धार्मिक विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रहरु- व्यक्तिगत विवरण पठाउने सम्बन्धमा Friday, August 9, 2019 - 13:16
विनियोजन ऐन 2076 Sunday, August 4, 2019 - 12:04 PDF icon विनियोजन ऐन 2076.pdf
कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना Sunday, July 28, 2019 - 12:08
IEMIS Software सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Sunday, July 28, 2019 - 10:55
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी राय सुझाव उपलव्ध गराउने बारे। Friday, July 26, 2019 - 12:15
आर्थिक ऐन २०७६ Friday, July 26, 2019 - 10:52 PDF icon Financial Act (Arthik Ain) 2076  of Biratnagar Metropolitan,
विराटनगर महानगरपालिकास्थित सबै विद्यालयहरुमा विदाको सूचना Sunday, July 14, 2019 - 16:27
छात्रवृति सम्बन्धी सूचना Thursday, July 11, 2019 - 11:19
स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा Wednesday, July 10, 2019 - 17:10
प्रथम प्रादेशिक रोजगार मेला २०७६ को Online आवेदन फारम खुल्ला गरिएको बारे Wednesday, July 3, 2019 - 11:08
आ.व. २०७६/२०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट कार्यक्रमको लागि निमन्त्रणा Monday, June 24, 2019 - 14:41
प्रेस विज्ञप्ती Monday, June 17, 2019 - 18:26
अनिता कोइराला Monday, May 20, 2019 - 16:26
सारदा थपलिया Monday, May 20, 2019 - 16:17

Pages