FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

छात्रवृत्ति आवेदन फारामको लागि म्याद थप गरिएको सूचना

08/22/2019 - 16:52

छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

12/17/2020 - 16:49

छात्रवृत्ति परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

09/22/2023 - 12:46

छात्रवृत्ति लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

10/13/2022 - 16:48

छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

09/06/2019 - 14:56

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना

10/25/2018 - 15:14

जानकारी गराईएको सम्बन्धमा

विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने  प्रयोजनार्थ आसयदाताहरु सूचीकरण भएको जानकारी सम्बन्धमा 

06/08/2021 - 12:05

जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समिति (DCCMC), मोरङको बैठकबाट गरिएका निर्णयहरु।

05/06/2021 - 18:37

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरंगको Covid-19 संकट व्यवस्थापन समिति बैठकको निर्णय सम्बन्धमा

05/10/2020 - 18:01

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्गबाट निषेधित क्षेत्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना।

09/24/2023 - 12:00

जीवन विज्ञान आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्बन्धमा

11/14/2019 - 15:24

जीवन स्वास्थ प्रवर्धन अभियान सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सबै विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकलाई सहभागिताका लागि प्रकाशित सूचना

01/21/2020 - 14:58

टाईफाईड रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धमा

04/06/2022 - 10:51

ट्यावलेट खरिदका लागि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।

01/04/2022 - 12:47

ट्राफिक लाईट सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/११/०१५) [हिमालय टाईम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ]

02/27/2024 - 15:02

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

03/30/2021 - 16:53

डाटा सेन्टर स्थापना तथा सर्भर खरिद कारबाही रद्द गरिएको सम्बन्धमा

07/03/2023 - 10:15

डि प्लट भवनका सटरहरु ठेक्कमा लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

01/01/2021 - 14:08

डि-प्लट भवनको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना।

03/25/2019 - 15:16

डेँगी रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा

07/24/2023 - 10:47

डेंगु रोग निदानको लागि किट परिक्षण सम्बन्धमा

08/08/2023 - 16:05

डेंगु रोग निदानको लागि किट परिक्षण सम्बन्धमा

08/08/2023 - 16:36

डेङ्गु रोगको जोखिमबाट बच्न विशेष सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी सूचना

09/04/2022 - 14:45

डेस्कटप कम्प्यूटर समेत खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

08/05/2021 - 16:22

डेस्कटप, कम्प्यूटर, प्रिन्टर खरिदका लागि दरभावपत्र आव्हानको सूचना [प्रकाशित मिति :२०८०/०७/२०]

11/06/2023 - 12:25

ढल जडान शुल्क प्रणालीले कभरेज गरेको क्षेत्रमा ढल जडान सम्बन्धी सूचना

09/03/2020 - 15:42

ढल जडान सम्बन्धी सूचना र फारम

05/08/2019 - 17:20

तह बृद्धि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/11/2024 - 16:09

तह वृद्धि/मिलान/बढुवाको सूचना

02/20/2024 - 16:22

तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्रामको Bid Document मा संसोधन गरिएको बारेको सूचना।

12/13/2020 - 16:59

Pages