FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

विज्ञापन/सूचना प्रकाशन वापतको भुक्तानी सम्बन्धमा

12/12/2022 - 14:18

विदाको सूचना

02/25/2022 - 14:54

विद्यार्थी मूल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

05/31/2021 - 11:31

विद्यार्थी मूल्यांकन, शैक्षिक सत्र २०७८ एवं सिकाई निरन्तरता सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

06/18/2021 - 13:56

विद्यार्थीहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको दोस्रो मात्राको समय तालिका निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा

02/22/2022 - 19:00

विद्यार्थीहरुको सहभागिता सम्बन्धमा [श्री सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय (सबै)]

04/01/2022 - 13:12

विद्यालय पठन पाठन बन्द गराउने सम्बन्धमा

01/16/2024 - 14:54

विद्यालय वर्गीकरण तथा अभिलेखिकरण सम्बन्धमा

05/14/2023 - 17:10

विद्यालय विदा रहने सम्बन्धमा

05/31/2023 - 18:58

विद्यालय विदा रहने सम्बन्धमा।(२०८०/०२/२०)

06/03/2023 - 11:18

विद्यालय संचालन कार्यढाँचा सम्बन्धमा

09/15/2021 - 14:57

विद्यालय संचालन तथा पठन पाठन सम्बन्धमा [ श्री सबै विद्यालयहरु ]

06/02/2022 - 14:07

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

01/05/2023 - 15:41

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

06/06/2023 - 12:37

विद्यालय स्थानान्तरण/ सरुवाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

12/23/2020 - 11:03

विद्यालयको शिक्षक नायक छनोट गरी विवरण पठाइदिने बारे।

08/26/2019 - 12:15

विद्यालयहरु बन्द नहुने बारेको सूचना।

03/29/2021 - 19:17

विद्युतिय सामान खरिदको लागि बोलपत्र आव्हनको सूचना

08/18/2020 - 18:06

विद्युतीय सामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना

08/06/2021 - 15:00

विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र तयारीका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

10/16/2018 - 08:03

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (EFT) मार्फत भुक्तानी हुने सम्बन्धी सूचना।

08/22/2022 - 11:06

विद्युतीय सामान र मसलन्द समान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

09/03/2020 - 12:18

विद्युतीय सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना [सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०४/०६ ]

07/22/2022 - 16:37

विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोगको लागि सार्वजनिक सूचना

04/24/2020 - 15:37

विराटनगर महानगरपालिकमा बढेको वायु प्रदुषणलाई मध्यनजर गरी लिनुपर्ने सावधानीको सम्बन्धमा सर्वसाधरणमा अपिल

01/06/2021 - 17:06

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरुको नक्सा स्वीकृत /नियमित गर्नेबारे जरुरी सूचना

10/10/2022 - 11:32

विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

03/20/2020 - 00:00

विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

03/20/2020 - 15:40

विराटनगर महानगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुका लागि लेखा परिक्षण गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

09/04/2019 - 16:14

विराटनगर महानगरपालिका र CTEVT को साझेदारीमा संचालित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

08/07/2022 - 15:04

Pages