FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

Novel Corona (Covid-19) को जोखिम न्यूनीकरण को लागि नगरवासीमा विराटनगर महानगरपालिकाको हार्दिक अपिल

03/23/2020 - 01:30

Wardwise Sewer Network constructed under STIUEIP/ RUDP

09/27/2020 - 16:40

आ. व. ०७९/८० को कार्यक्रम तथा बजेट सहितको स्वीकृत परियोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा [श्री स्वीकृत गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु ]

04/21/2022 - 14:10

पारिश्रमिक लिन छुट भएका गणकहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना।

डिजिटल सिटी प्रोफाइल तयारीका लागि खटिने गणकहरुको पारिश्रमिक छुट भए यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले  ७ दिन भित्र यस महानगरपालिकाको सूचना शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

प्रकाशित मिति:२०७७/०९/२२ गते बुधबार।  हाम्रोमत दैनिक

01/07/2021 - 15:57

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

07/21/2020 - 14:39

महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा

11/30/2021 - 14:56

विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शन्का लागेका व्यक्तिहरुका लागि विराटनगर महानगरपालिकाकोसूचना

04/01/2020 - 14:51

(श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु ) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

08/01/2022 - 10:57

(श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु )दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

08/01/2022 - 10:53

Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

-------------------------------------सार्वजनिक सूचना----------------------------------------

यस विराटनगर महानगरपालिकाको मिति: २०७७/०२/०५ , च.नं. ९४४७ को पत्र बमोजम Case investigation and Contact Tracing of COVID-19 को लागि निम्न सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) तोकिएको हुँदा  सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

सम्पर्क व्यक्ति(Focal Person):

 1. हैदर अली-  9852032818

05/31/2020 - 16:51

CCTV र ANPR जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/29/2022 - 13:35

Citizen Charter

06/01/2015 - 12:34

COPOMIS प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

02/21/2024 - 13:04

Corona Virus (Covid-19) को संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नगरवासीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

05/19/2020 - 16:19

Covid-19 विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

03/07/2021 - 10:42

EOI and TOR for Conducting Training with OJT

EOI and TOR for Conducting Training with OJT  on Professional Aluminum Fabricator, Professional Cook & Professional Plumber

03/14/2023 - 11:36

IEMIS Software सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

07/28/2019 - 10:55

Invitation for Bids (ITB)

01/23/2024 - 10:48

Invitation for bids [Date of Publication: 2079/06/31]

10/17/2022 - 13:00

Invitation for Sealed Quotation for procurement of Internet Bandwidth

07/26/2023 - 10:25

KYM फारम भर्ने सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा

02/21/2024 - 12:56

MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना

11/06/2019 - 15:45

MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

11/21/2019 - 12:02

Notice of Award (RUDP)

08/30/2017 - 14:19

Online कर प्रणाली संचालन सम्बन्धी जानकारी

11/29/2022 - 16:00

PCR-Report सम्बन्धमा

10/16/2020 - 17:59

RFP: Child Health Special Program

02/07/2023 - 14:06

RUDP प्रोजेक्टबारे भिडियो रिपोर्ट

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम पुर्वाधारमा विराटनगर महानगरपालिकामा संचालन भइरहेको RUDP प्रोजेक्टबारेको भिडियो रिपोर्ट:-  https://youtu.be/HugyIIqRvPQ?t=2m53s 

04/19/2018 - 14:34

STIUEIP र RUDP परियोजनाको स्वेतपत्र

09/12/2021 - 11:59

SUTRA सफ्टवेयर प्रणालीबाट भुक्तानी प्रकृया बन्द हुने बारे।

07/06/2022 - 17:33

Pages