FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

विद्यालयको शिक्षक नायक छनोट गरी विवरण पठाइदिने बारे।

08/26/2019 - 12:15

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सम्बन्धमा

09/04/2019 - 15:36

विराटनगर महानगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुका लागि लेखा परिक्षण गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

09/04/2019 - 16:14

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७६ मनाउने सम्बन्धमा

09/05/2019 - 11:02

छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

09/06/2019 - 14:56

कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

09/12/2019 - 13:15

सबै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/01/2019 - 11:13

आशय पत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/11/2019 - 11:20

विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

10/17/2019 - 13:58

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा (छठ पर्व विशेष)

11/01/2019 - 15:21

कृषि तथा पशु सम्बन्धी सूचना

11/04/2019 - 18:01

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

11/06/2019 - 15:37

MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना

11/06/2019 - 15:45

द्वन्द्वपीडित छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

11/11/2019 - 15:49

जीवन विज्ञान आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्बन्धमा

11/14/2019 - 15:24

पदस्थापनाको लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना

11/14/2019 - 15:47

MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

11/21/2019 - 12:02

नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षण तथा छनौट सम्बन्धी सूचना

11/26/2019 - 11:33

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

11/26/2019 - 14:38

शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

12/02/2019 - 13:48

छात्रवृति सम्बन्धी नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

12/03/2019 - 11:45

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रमको लागि म्याद थप गरिएको सूचना

12/03/2019 - 15:13

विज्ञापन संसोधन सम्बन्धी सूचना

12/04/2019 - 13:55

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर रक्षकका विभिन्न पदहरुका लागि छनौट हुनुभएको उमेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको छ।

12/11/2019 - 11:24

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीको विभिन्न पदका लागि शारिरिक तन्दुरुस्ती परिक्षण तथा छनौट प्रक्रियामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको प्राप्त नामावली अनुसारका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

12/13/2019 - 12:12

पशु सेवा सामाजिक परिचालक करार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

12/15/2019 - 12:49

शिक्षक तथा प्रशिक्षक पदका लागि संचालन हुने परीक्षाको समय, स्थान तथा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

12/17/2019 - 11:12

सार्वजनिक अपिल

12/22/2019 - 13:28

पशु बधशाला निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

12/22/2019 - 15:55

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको कारण सार्वजनिक विदा ।

12/25/2019 - 17:38

Pages