FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

सेवा करार सम्बन्धी सूचना

09/29/2022 - 12:13

सहकारी संस्थाहरूको साधारणसभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।

09/30/2022 - 14:30

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची ।

10/01/2022 - 06:33

सीमा पर्खाल नियमित गर्ने तथा अनाधिकृत सीमा पर्खाल हटाउने सम्बन्धी सूचना

10/01/2022 - 06:45

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न निषेध गरिएको बारेको सूचना।

10/01/2022 - 06:51

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरुको नक्सा स्वीकृत /नियमित गर्नेबारे जरुरी सूचना

10/10/2022 - 11:32

सेनेटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना [प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मिति: २०७९/०६/२७ ]

10/13/2022 - 10:53

आन्तरिक आय वृद्धि सम्बन्धमा

10/13/2022 - 14:11

छात्रवृत्ति लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

10/13/2022 - 16:48

रोजगार सहायक पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

10/15/2022 - 15:25

कृषि स्नातक र पशु चिकित्सक पदको लागि प्राप्त आवेदनको नामावली प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।

10/16/2022 - 19:03

Invitation for bids [Date of Publication: 2079/06/31]

10/17/2022 - 13:00

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (कृषि स्नातक)।

10/19/2022 - 11:45

लेखा परीक्षण गर्ने आशय पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/19/2022 - 16:35

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (पशु चिकित्सक)।

10/19/2022 - 18:39

लिलामी सम्बन्धी सूचना

10/23/2022 - 12:11

बोलपत्र/दरभाउ आव्हानको सूचना

10/23/2022 - 12:13

सुरक्षित अप्रवाशन कार्यक्रमका लागि आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना

10/23/2022 - 13:35

सम्झौता कार्यन्वयन नगरेकोमा स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

10/29/2022 - 13:28

श्री सबै विद्यालयका प्रध्यानाध्यपकज्यू, सहभागिता सम्बन्धमा

11/09/2022 - 17:15

विराटनगर महानगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह ( लोगो) निर्माण सम्बन्धी सूचना

11/14/2022 - 13:55

ई-हाजिरी (E-attendance device) खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

11/16/2022 - 15:50

सहकारी संस्थाहरु सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सूचना।

प्रकाशित मिति: २०७९/०८/११, हाम्रोमत राष्ट्रिय दैनिक।

11/29/2022 - 12:50

कर बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति, संस्था, फर्मले १५ दिन भित्र कर बुझाउने सम्बन्धी सूचना

11/29/2022 - 15:55

Online कर प्रणाली संचालन सम्बन्धी जानकारी

11/29/2022 - 16:00

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

12/07/2022 - 11:50

विराटनगर महानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०८/२३]

12/09/2022 - 10:49

विज्ञापन/सूचना प्रकाशन वापतको भुक्तानी सम्बन्धमा

12/12/2022 - 14:18

क्याटलग /ब्रोसर सपिंग विधिबाट एम्बुलेन्स तथा शववाहन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना [प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७९/०८/२८]

12/15/2022 - 11:53

सेवा करारमा इन्जिनियर र सब-इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति: २०७९/०९/०२]

12/17/2022 - 18:55

Pages