FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

सहकारी संघ/ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

03/17/2021 - 16:17

शोक विदा सम्बन्धमा

03/18/2021 - 10:20

[सबै विद्यालयहरु] कोभिड खोप सम्बन्धमा

03/22/2021 - 16:53

सहायक वेटर र कुक विषयको निशुल्क ३९० घण्टा शिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना

03/23/2021 - 14:52

नि:शुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर।

03/24/2021 - 11:00

[श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, वि.म.न.पा.] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा

03/28/2021 - 16:29

विद्यालयहरु बन्द नहुने बारेको सूचना।

03/29/2021 - 19:17

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

03/30/2021 - 16:53

शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सबै संस्थागत विद्यालयहरु)

04/08/2021 - 10:38

सबै सहकारी संस्थाहरु COPOMIS मा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने सम्बन्धी सूचना

04/13/2021 - 13:36

१५ दिने सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा (घरजग्गा सम्बन्धी)

04/13/2021 - 15:39

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

04/18/2021 - 14:10

कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्राको अभियान सम्बन्धमा

04/19/2021 - 15:30

संयुक्त विज्ञप्ति सम्बन्धमा (श्री प्याब्सन /एन प्याब्सन)

04/20/2021 - 13:11

पुर्व निर्धारित परिक्षाका सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

04/20/2021 - 13:14

ई-रिक्सा दर्ता तथा नविकरणका लागि सार्वजनिक सूचना

04/22/2021 - 16:30

बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

04/23/2021 - 14:45

विराटनगरवासीहरुमा विराटनगर महानगरपालिकाको अपिल

04/25/2021 - 11:41

पूर्वनिर्धारित परीक्षा तथा पठनपाठन स्थगित गरिएको सूचना।

04/25/2021 - 18:41

अस्पतालहरुमा कोभिड वेडको विवरण

04/29/2021 - 18:21

कोभिड-१९ सम्बन्धी जानकारी लिन र सेवा लिने कार्यका लागि सहजिकरण गर्न सम्पर्क विवरण

04/30/2021 - 13:53

मिति २०७८/०१/१९ देखि २०७८/०१/२५ सम्म अत्यावश्यक सेवा मात्र संचालन हुने सम्बन्धी सूचना।

05/01/2021 - 11:33

[श्री वडा कार्यालय- सबै] पि.सि.आर को स्वाब संकलन सम्बन्धमा

05/02/2021 - 18:43

कोभिड-१९ सम्बन्धी नि:शुल्क जानकारी, स्वास्थ्य सल्लाहआदिका लागि सम्पर्क विवरण।

05/05/2021 - 12:46

आईसोलेसन स्थलमा खाना व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना

04/30/2021 - 15:02

जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समिति (DCCMC), मोरङको बैठकबाट गरिएका निर्णयहरु।

05/06/2021 - 18:37

निषेधाज्ञा सम्बन्धी।

05/06/2021 - 18:38

कोभिड-१९ विरुद्धको एन्टिवडी जाँच सम्बन्धमा

05/18/2021 - 16:58

भेरोसिलको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना।

05/20/2021 - 13:27

शिक्षकको छुट प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा

05/26/2021 - 14:06

Pages