FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

ढल जडान शुल्क प्रणालीले कभरेज गरेको क्षेत्रमा ढल जडान सम्बन्धी सूचना

09/03/2020 - 15:42

हेल्प डेस्कको सेवा थप गरिएको बारे।

09/07/2020 - 18:46

घरनक्सा शाखा र योजना शाखाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना।

09/08/2020 - 17:42

[सबै विद्यालय]वैदेशिक रोजगार छात्रवृतिका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

09/10/2020 - 11:15

आर्थिक ऐन २०७७ र विनियोजन ऐन २०७७

09/10/2020 - 12:45

[सबै विद्यालयहरु]निर्देशन सम्बन्धमा

09/16/2020 - 20:17

बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८

09/20/2020 - 18:38

कवाडी, जडिबुटी र मृत जीवजन्तु कर ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान

09/21/2020 - 15:34

Wardwise Sewer Network constructed under STIUEIP/ RUDP

09/27/2020 - 16:40

कक्षा ११ को परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

09/29/2020 - 16:48

लेखा परीक्षण गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/06/2020 - 13:08

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

10/09/2020 - 11:01

शुभकामना विज्ञापन सम्बन्धमा

10/12/2020 - 12:14

PCR-Report सम्बन्धमा

10/16/2020 - 17:59

स्वाब संकलन कार्य स्थगन गरिएको बारेको सूचना

10/21/2020 - 18:58

औषधी खरिदको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे।

10/30/2020 - 12:40

[श्री सबै वडा कार्यालय] कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सिफारिस निशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

11/04/2020 - 18:38

महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको भर्ना सम्बन्धी सूचना

11/05/2020 - 13:30

[श्री सबै विद्यालयहरु] कोभिड-१९ संक्रमण विदा सम्बन्धमा

11/06/2020 - 18:44

२०७७ श्रावण देखि कार्तिक महिना सम्मको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित खर्च विवरण

11/12/2020 - 14:15

स्वाब संकलन स्थगन गरिएको बारेको सूचना।

11/12/2020 - 19:04

[श्री सबै विद्यालय] परिपत्र सम्बन्धमा

11/19/2020 - 16:08

नगरको समग्र विज्ञापनकर संकलनका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान (तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित)

11/30/2020 - 07:28

स्थगन गरिएको परीक्षा पुन: संचालन सम्बन्धी सूचना

12/01/2020 - 13:36

रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुने बारेको सूचना।

12/07/2020 - 16:31

[श्री सबै विद्यालय] विद्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना

12/08/2020 - 18:56

सार्वजनिक सूचना

12/10/2020 - 14:49

तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्रामको Bid Document मा संसोधन गरिएको बारेको सूचना।

12/13/2020 - 16:59

स्वाब संकलन स्थगन गरिएको बारेको सूचना।

12/16/2020 - 16:07

छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

12/17/2020 - 16:49

Pages