FAQs Complain Problems

श्रावण

Nepali

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (भेरो सेल) अभियान संचालन सम्बन्धमा

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप समन्वय समितीको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

तल दिईएको लिंकमा गएर  pre-registration गरेर खोप सुनिश्चित गर्नु होला |

 link: https://vaccine.mohp.gov.np

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी।

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०४/०८)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०४/०७)

कोभिड-१९ सम्बन्धी विवरण।(अद्यावधिक मिति: २०७८/०४/०४)

Pages