FAQs Complain Problems

चैत्र

Nepali

सबै सहकारी संस्थाहरु COPOMIS मा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने सम्बन्धी सूचना

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्नको लागि सार्वजनिक आशयपत्रको आव्हान।

प्रकाशित मिति-२०७७/१२/३०, अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

ANM result
CMA result
Health Assistant result
Medical Officer result
Sub Engineer result
Staff Nurse result

विराटनगर महानगरपालिकाबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति -स्वास्थ्य सेवा तर्फ मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिसटेन्ट, स्टाफ नर्स, अ.हे.ब., अ.न.मि. र इन्जिनियरिङ सेवा समूह तर्फ सब-इन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ।

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

विद्यालयहरु बन्द नहुने बारेको सूचना।

[श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, वि.म.न.पा.] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा

Pages