FAQs Complain Problems

असोज

Nepali

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न निषेध गरिएको बारेको सूचना।

सीमा पर्खाल नियमित गर्ने तथा अनाधिकृत सीमा पर्खाल हटाउने सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची ।

सहकारी संस्थाहरूको साधारणसभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।

सेवा करार सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।

Pages