असोज

Nepali

महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

दिएको फोटोमा click गर्नुहोस्।

PCR-Report सम्बन्धमा

शुभकामना विज्ञापन सम्बन्धमा

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

लेखा परीक्षण गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Pages