FAQs Complain Problems

उद्योग, व्यवसायहरु पूँजीको आधारमा स्तरीकरण

विराटनगर महानगरपालिका

आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका उद्योग, व्यवसायहरुको पूंजीको आधारमा निम्नानुसार स्तरीकरण गरिएको छ ।

     

साना पूंजी लगानी

मझौला पूंजी लगानी

ठुलो पूंजीलगानी

कर आय व्यापारिक वस्तु कर चुरोट डिलर डिलर परिभाषाबाट ठूलो व्यवसाय प्रमाणित
    रक्सी, मदिराजन्य पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ज्वेलरी (जेम्स) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    गहना ज्यालामा बनाउने ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सिडी., डिभिडी बिक्री, भिडियो क्यासेट बिक्रीक्यासेट रिकर्डर, प्लेयर, रेडियो, डेक, फोन, टाइप राइटर ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    क्यूरियो ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मोबाइल एसेसरिज बिक्रिपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    घडि बिक्रिपसलतथा रिपेरिंग समेत ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    पानपसलअन्य सामान समेत) १ लाखसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    पुस्तकपसल, स्टेशनरी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    पत्रपत्रिकामात्र १ लाखसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    पानमात्र बेच्ने पसल १ लाखसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    तमाखु पसल १ लाखसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    कम्प्युटर, फ्रिज, फोटोकपी, वासिंग मेशिनइत्यादी इलेक्ट्रोनिक्स सामानथोकखुद्राविक्री ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कलर ल्याववा यस्तै प्रकृतिका प्रिन्टीङ्ग व्यवसाय, फ्लेक्स प्रिन्ट समेत ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    फर्निचर तथाफर्निसिङ बिक्रि ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    काठ चिरानीलगायत सामान्यलोकलफर्निचर ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    यु पि भि सी झ्याल ढोका उत्पादक तथा बिक्री ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    तयारी लूगारेडिमेड ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    चस्मा बिक्रि ,बनाउने समेत ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    रड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, हार्डवेयर पसल १०लाखसम्म २०लाखसम्म २० लाखभन्दामाथि
    रंङ रोगन पसल १०लाखसम्म १० लाखसम्म २० लाखभन्दामाथि
    स्यानिटरी वाथरुम फिटिङ्गस पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ऐना, प्लाईउड तथा सिसा पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    बिजुली सामानपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सवारी साधन पार्ट पुर्जा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सिंगार पसल (कस्मेटीक) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    टायर ट्युबपसल(रिसोलिङ्ग समेत) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    रोडा, बालुवा,रढुवानी सेवा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    पेट्रोलपम्प (लुब्रीकेन्ट, मोबिलआदि समेत) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    एकोरियम पसल(माछाको चारो समेत) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    छालातथा छालाका सामग्रीबिक्रि ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    थान्का, खादापसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    साडी पसल,कुर्ता सलवार ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    औषधीपसलखुद्रा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    औषधी पसल थोक, १० लाखसम्म १५ लाखसम्म १५ लाखभन्दामाथि
    भेटेनरी औषधी पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सर्जिकलइक्युपमेन्ट शप ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    खाद्यपदार्थ÷किरानापसल, कोल्ड ड्रिक आदि ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    कपडा थानपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    तरकारी पसल ५० हजारसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    तरकारी तथाफलफुलथोक ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    फलफूलपसलखुद्रा ५० हजारसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    चियानास्तापसल ५० हजारसम्म ३ लाखसम्म ३ लाखभन्दामाथि
    दूध, दहीबिक्रिपसल ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    धातुकाभाडा कुडा पसल (उच्चस्तरिय) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    प्लाष्टिक भाँडा पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    गिफ्ट तथा खेलौना पसल (उच्चस्तरिय) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    चुरा पोते रिवनअन्यमिश्रीत सामाग्रीपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कृतिम गहनापसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    इमब्रोइडरी पसल ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    एचपीग्यास पसलथोक तथाखुद्रा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कृषि सामाग्री, औजार, मल, बीउ, पशु, पंक्षीआहार समेत ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    धागो टाँक पसल ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    जुत्तापसल (स्वदेशी, बिदेशी,)थोक तथाखुद्रा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ट्रेकिङ सामानबिक्रिपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मोटर साईकलवर्कशप ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    साइकलबिक्रि सोरुम ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सवारी साधनका पार्ट पुर्जा पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    रेडियो, घडी बनाउने, टि.भि सहितविद्युतीय सामानबनाउने ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय सेवा (विषेशज्ञताको समेत आधारमा)        
    चिकित्सक एविविएस एमडि डिएम
    लेखा परीक्षक, फर्म(श्रेणी अनुसार) आर ए सिए वरिष्ठसिए
    अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय
    कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    बीमाएजेन्ट एजेन्ट युनिट मेनेजर एजेन्सी मेनेजर
    विज्ञापन एजेन्सी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    अनुवादक, नोटरी पब्लिक नेपाली अंग्रेजी

अंग्रेजी नेपाली समेत

    सामान ढुवानीकर्ता तथाकम्पनी स्थानीय प्रदेश स्तर राज्यस्तर
    आयाततथानिर्यात व्यापार ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ल्याव्रेटोरी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय उत्पादन मुलक उद्योग कोरा मालवाअर्ध–प्रशोधितमालवा खेर गइरहेको माल सामानको वा अन्यमाल सामान प्रयोग वाप्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    वहुउदेश्य पेय पदार्थ उद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    हलुका पेयपदार्थ उद्योग (कोका कोला, पेप्सी कोलाबाहेक) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    डेरी उद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    जुत्ता, चप्पलउद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    खाद्यन्न सामाग्रीउद्योग,(चकलेट,मीश्री चाउचाउ,नूडल्स,पापड, चिप्स अचार समेत) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, हेनलुम, झुल स्वीटर उद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    प्लाष्टिक उद्योग÷ईलेक्ट्रिक सामाग्रीउद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सानाघरेलू उद्योग(हेण्डीक्राफ्ट) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कापीकिताबउद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    गृल उद्योग(सटर ,झ्याल, ढोका आदि) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    खाद्यान्नमिल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    अन्यउत्पादनमूलकउद्योग(चक, दाना,फीनेल,निर) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मुखमालगाउने मास्कउधोग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    प्लाष्टिकका सामानथोक तथाखुद्रापसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय कृषितथावनजन्य मूलतःकृषिवावन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    काठ समेतको सःमिल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    नेपालीकागजउद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    रबर उद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कृषिफर्म (पोल्ट्री, गाई बाख्रा, माछा, तरकारी खेतीआदि ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    चिनी उद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    अन्यकृषितथावनजन्यउद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय खनिज तथा खनिज प्रशोधन व्यवसाय खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा( खोटो संकलनआदि समेत) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय पर्यटन उद्योग/व्यवसाय रेष्टुरेन्ट एण्ड बार ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    फास्ट फुड पसल÷मिठाई पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    बेकरी क्याफे ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ट्रेकिङ एजेन्सी, टुर अपरेटर ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    टेकिङ सामान सम्बन्धीपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    रिसोर्ट १० लाखसम्म १५ लाखसम्म १५ लाखभन्दामाथि
    ट्राभल एजेन्सी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    अन्यपर्यटन उद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
      साना मझौला ठूलो

सेवाव्यवसाय कर आय

  सर्टिङ सुटिङ पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ड्राइ क्लिनर्स ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    व्यूटी पार्लर( सुविधा हेरी ) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सैलुन( सुविधा हेरी ),मसाज ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    फोटो स्टुडियो ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    भोजनालयतथा सामान्यखाजा घर ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    फ्रेस हाउस ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कवाडी सामानथोक ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कवाडी सामानखुद्रा २ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    घडी मर्मत पसल १ लाखसम्म २ लाखसम्म २ लाखभन्दामाथि
    रेकर्डिङ स्टुडियो ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    यात्रु परिवहन सेवा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    स्नुकर र पुल र भिडियो गेम,फुटसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    छापाखाना स्कृन प्रिन्ट ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मसलापसलकाजु किसमिस आदि ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    खाद्यान्न डिलर १० लाखसम्म १५ लाखसम्म १५ लाखभन्दामाथि
    लुगासिउने मेशिनविक्रि गर्ने पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मर्मत (छाला ज्याकेटव्याग सुटकेश आदि) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    साधारण टेलरिङ, पिको, इम्ब्रोइडरी सिलाइ मेसीन संख्या समेतकाआधारमा) ईत्यादी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    टेण्टहाउस,क्याटरिङ्ग सेवाफुल, हाफ ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मट्टीतेल मात्र बेच्ने ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मोविल, लूव्रिकेन्टस उत्पादनतथाविक्री ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    छाला तथा ,छालाका सामानबिक्रीपसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    चलचित्रनिर्माण तथावितरक कम्पनी (सानो पर्दा,ठूलो पर्दा) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय वित्तिय सेवाव्यवसाय माईक्रो फाइनान्स लि. ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीयकम्पनी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सहकारी संस्था ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    बीमाकम्पनी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    फाइनान्स लि. ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    विदेशी बीमा कम्पनी ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    विदेशीमुद्रा सटही ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय होमियो क्लिनिक ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    डेन्टल अस्पताल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    क्लिनिक तथा एक्सरे ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय क्याम्पस,विश्वविद्यालय ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    तालिमतथा अनुसन्धान केन्द्र ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कम्प्युटर,परामर्श तथाभाषा प्रशिक्षण संस्था ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    कम्प्युटरटाईपिङ ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    निजिप्रारम्भिकवाल विद्यालय(मन्टेश्वरी ) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय मर्मत संभार व्यवसाय हेभीभेइकल( डोजर आदि) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    बस, ट्रक, ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    लाइट भेइकल (कार, भ्यान, जिप,) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    मोटर साइकल मर्मत सानातिना पार्टसहित ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    साइकल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    रेडियो, टि.भी., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, कम्प्युटर विद्युत सामाग्री ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    लेथमिसिन ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    म्यूजिकल एण्ड मेन्टेनेन्स पसल ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय अन्य सेवा फूलव्यवसाय १ लाखसम्म २ लाखसम्म २ लाखभन्दामाथि
    बेतका सामानविक्रि ३ लाखसम्म ५ लाखसम्म ५ लाखभन्दामाथि
    फ्लोरिङ्ग एण्ड फर्निसिङ्ग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    फलफूलका विरुवाविक्रेता (नर्सरी)कम्पोष्ट मल समेत ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सिसा, प्लाइउड बिक्रेता फ्रेमिङ्गहाउस ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    ग्यास डिलर तथा सो संग सम्बन्धितअन्य सामानविक्रि गर्ने ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    स्टिल दराज, रेलिङ्गआदिविक्रि गर्ने ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    काठका तयारी समानविक्रि गर्ने (झ्याल,चौकोस) ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय निर्माण व्यवसाय नगरपालिकामा प्रधानकार्यालय भएको निर्माण व्यवसायमा ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
कर आय उर्जा मुलक उद्योग जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्यास, बायोग्यास तथाअन्यश्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा      
    हाइड्रो पावर २५ लाखसम्म ५० लाखसम्म ५० लाखभन्दामाथि
    अन्यउर्जा मूलकउद्योग ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    सोलार उत्पादनतथाबिक्रि ५ लाखसम्म १० लाखसम्म १० लाखभन्दामाथि
    बायो प्राकृतिकग्यास कम्पनी १० लाखसम्म २० लाखसम्म २० लाखभन्दामाथि