FAQs Complain Problems

व्यवसाय कर

      साना मझौला ठूलो  
कर आय व्यापारिक वस्तु कर चुरोट डिलर ५००० ७००० १००००  
    ज्वेलरी (जेम्स) ७००० १२००० २००००  
    गहना ज्यालामा बनाउने ४००० ५००० ६०००  
    सिडी., डिभिडी बिक्री, भिडियो क्यासेट बिक्री क्यासेट रिकर्डर, प्लेयर, रेडियो, डेक, फोन, टाइप राइटर २००० ३५०० ५०००  
    क्यूरियो २००० ३००० ३०००  
    मोबाइल एसेसरिज बिक्रि पसल ३००० ६००० १००००  
    घडि बिक्रि पसल तथा रिपेरिंग समेत २००० ४००० ५०००  
    पानपसल अन्य सामान समेत) १५०० २००० ३५००  
    पुस्तक पसल, स्टेशनरी २००० ४००० ७०००  
    पत्रपत्रिकामात्र १५०० २००० २५००  
    पानमात्र बेच्ने पसल १००० २००० ३०००  
    तमाखु पसल २००० ३००० ३५००  
    कम्प्युटर, फ्रिज, फोटोकपी, वासिंग मेशिन इत्यादी इलेक्ट्रोनिक्स सामान थोक खुद्रा विक्री ६००० ८००० १५०००  
    कलर ल्याववा यस्तै प्रकृतिका प्रिन्टीङ्ग व्यवसाय, फ्लेक्स प्रिन्ट समेत ३००० ५००० १००००  
    फर्निचर तथा फर्निसिङ बिक्रि ५००० ८००० १२०००  
    काठ चिरानी लगायत सामान्य लोकल फर्निचर ३००० ५००० ८०००  
      साना मझौला ठूलो  
    यु पि भि सी झ्याल ढोका उत्पादक तथा बिक्री     १००००  
    मेघा डिपार्टमेन्टल स्टोर १५०००० १५०००० १५००००  
    मिनि डिपार्टमेन्टल स्टोर ५०००० ५०००० ५००००  
    मिनि मार्ट १५००० १५००० १५०००  
    कम्प्लेक्स सेन्टर बिजनेस मार्ट १२५००० १२५००० १२५०००  
    तयारी लूगा रेडिमेड पसल ३००० ५००० १००००  
    चस्मा बिक्रि ,बनाउने समेत २५०० ३००० ३५००  
    रड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, हार्डवेयर पसल ५००० १०००० १५०००  
    रंङ रोगन पसल ४००० ६००० १३०००  
    स्यानिटरी वाथरुम फिटिङ्गस पसल ४००० ६००० १३०००  
    ऐना, प्लाईउड तथा सिसा पसल ३००० ५००० ९०००  
    बिजुली सामान पसल ३००० ५००० १३०००  
    सवारी साधन पार्ट पुर्जा ४००० ६००० १३०००  
    सिंगार पसल (कस्मेटीक) २५०० ३५०० ५०००  
    टायर ट्युबपसल(रिसोलिङ्ग समेत) २५०० ३००० ३५००  
    रोडा, बालुवा,रढुवानी सेवा ५००० ८००० १५०००  
    पेट्रोलपम्प(लुब्रीकेन्ट, मोबिलआदि समेत) ३०००० ३०००० ३००००  
    एकोरियम पसल(माछाको चारो समेत) ५००० ५००० ५०००  
    छाला तथा छालाका सामग्री बिक्रि ५००० ८००० १५०००  
    थान्का, खादा पसल २००० २५०० ३०००  
    साडी पसल,कुर्ता सलवार ३००० ६००० ८०००  
    औषधी पसल खुद्रा ३००० ५००० ७०००  
    औषधी पसल थोक, ४००० ८००० १२०००  
    न्युट्रास्युटिकल एवं खाद्यपुरक सामग्री थोक ४००० ८००० १२०००  
    भेटेनरी औषधी पसल ३००० ५००० ७०००  
    सर्जिकल पसल ( इक्युपमेन्ट बाहेक) ३००० ५००० १००००  
    सर्जिकल इक्युपमेन्ट सप्लायर्स ५००० १२००० १५०००  
    अस्पताल फार्मेसी (२५ बेड सम्म)     ७०००  
    अस्पताल फार्मेसी (१०० बेड सम्म)     १००००  
    अस्पताल फार्मेसी (२०० बेड सम्म)     २००००  
    अस्पताल फार्मेसी (२०० बेड भन्दा बढी)     ३५०००  
    खाद्यपदार्थ÷किरानापसल, कोल्ड ड्रिक आदि २००० ४००० ८०००  
    ल्याव्रेटोरी ५००० ६००० ७०००  
    अस्पताल भित्र संचालित ल्याव्रेटोरी     २००००  
    कपडा थान पसल ३००० ५००० १००००  
    तरकारी पसल २००० ३००० ३०००  
    तरकारी तथा फलफुल थोक ७००० १०००० १५०००  
    फलफूल पसल खुद्रा २००० ३००० ३०००  
    दूध, दही बिक्रि पसल २००० २५०० ३०००  
    धातुका भाडा कुडा पसल (उच्चस्तरिय) ३००० ४००० ५०००  
    प्लाष्टिक भाँडा पसल ३००० ४००० १००००  
    गिफ्ट तथा खेलौना पसल (उच्चस्तरिय) २००० ४००० ५०००  
    चुरा पोते रिवन अन्य मिश्रीत सामाग्री पसल ५००० ५००० ५०००  
    कृतिम गहना पसल ३००० ४००० ४०००  
    इमब्रोइडरी पसल २००० २५०० ३०००  
    एचपी ग्यास पसल थोक तथा खुद्रा ३००० ४००० ५०००  
    कृषि सामाग्री, औजार, मल, बीउ, पशु, पंक्षी आहार समेत २००० २५०० ३०००  
    धागो टाँक पसल २००० २५०० ३०००  
    जुत्तापसल (स्वदेशी, बिदेशी,)थोक तथा खुद्रा ३००० ६००० ७०००  
    ट्रेकिङ सामान बिक्रिपसल ३००० ३५०० ४०००  
    मोटर साईकल वर्कशप २००० २५०० ५०००  
      साना मझौला ठूलो  
    मोटर,कार बिक्रि सोरुम, भारतीय र अन्य     ३५०००  
    मोटर साइकल,     २५०००  
    बस अन्यभारी सवारी साधन बिक्रि सोरुम     २५०००  
    ट्रैक्टर बिक्रि सोरुम     १००००  
    ईरिक्सा सोरुम     १५०००  
    ईरिक्सा मर्मत केन्द्र     ५०००  
    ईरिक्सा निर्माण गर्ने उद्योग     २५०००  
    साइकल बिक्रि सोरुम ४००० ६००० ७०००  
    सवारी साधनका पार्ट पुर्जा पसल ३००० ४००० ५०००  
    रिकन्डीसन सवारी साधन खरिद बिक्रि (मोटर कार, जिप अन्य भारी सवारी समेत)     १००००  
    रिकन्डीसन सवारी साधन खरिद बिक्रि (मोटर साईकलमात्र)     ७०००  
    रेडियो, घडी बनाउने, टि.भि सहित विद्युतीय सामान बनाउने २००० ३००० ५०००  
कर आय

विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय सेवा (विषेशज्ञताको समेत आधारमा)

         
    चिकित्सक ३००० ५००० १००००  
    कविराज २००० ३००० ३०००  
    इन्जिनियर, कन्सलटेन्सी १०००० १०००० १००००  
    भवननिर्माण व्यवसायी     ३०००  
    कानून व्यवसायी, ल फर्म (वरिष्ठ अधिवक्ता सहित) ४००० ४००० ४०००  
    कानून व्यवसायी, ल फर्म( अधिवक्ता सहित) ३००० ३००० ३०००  
    अन्य(लेखापढी व्यवसायी समेत) २००० २००० २०००  
    लेखा परीक्षक, फर्म(श्रेणी अनुसार) २००० ३००० ५०००  
    अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता ३००० ५००० ५०००  
    कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर २००० ४००० ५०००  
    बीमा एजेन्ट २००० २५०० ३०००  
    विज्ञापन एजेन्सी ४००० ६००० १००००  
    सर्भेयर २००० २५०० ३०००  
    अनुवादक, नोटरी पब्लिक २००० २५०० ३०००  
    तलिम गोष्ठी संचालनकर्ता     ५०००  
    पशु चिकित्सक २००० २००० २०००  
    सामान ढुवानीकर्ता तथा कम्पनी ४००० ६००० २५०००  
    संस्थागत पेन्टर २००० २००० २०००  
    कन्सल्टेन्सी स्वदेशी जनशक्ति आपूर्ति १०००० १०००० १००००  
    वैदेशिक परामर्श(मेन पावर कम्पनि समेत) १५००० १५००० १५०००  
    आयात तथा निर्यात व्यापार ५००० ६००० ७०००  
    तेश्रो मुलुक आयात निर्यात व्यापार     २००००  
कर आय उत्पादनमुलकउद्योग कोरा माल वा अर्ध–प्रशोधित माल वा खेर गइरहेको माल सामानको वा अन्य मालसामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसाय मा ५००० १०००० १००००  
    वहुउदेश्य पेय पदार्थ उद्योग १०००० १५००० २००००  
    आइसक्रिम उद्योग ५००० ५००० ५०००  
      साना मझौला ठूलो  
    विस्कुट उद्योग पाउरोटी, केक उद्योग ५००० ५००० ५०००  
    दालमोट, भुजिया उद्योग ५००० ५००० ५०००  
    हलुका पेयपदार्थ उद्योग (मल्टी नेशनल बाहेक) २५०० ३००० ४०००  
    डेरी उद्योग ३००० ४००० ५०००  
    कुटानी पिसानी मिल     ५०००  
    जुत्ता, चप्पल उद्योग ३००० ४००० ५०००  
    सिरक डस्ना बनाउने     ५०००  
    माटोको मुर्ति बनाउने     ३०००  
    डिस्टिलरी उद्योग     १००००  
    मिनिरल वाटर उद्योग     ५०००  
    खाद्यन्न सामाग्री उद्योग,(चकलेट, मीश्री चाउचाउ,नूडल्स,पापड, चिप्स अचार समेत) ३००० ४००० ५०००  
    कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, हेनलुम, झुल स्वीटर उद्योग ५००० ५५०० ६०००  
    प्लाष्टिक उद्योग÷ईलेक्ट्रिक सामाग्री उद्योग १०००० १२००० १५०००  
    साना घरेलू उद्योग(हेण्डीक्राफ्ट) २००० ३००० ३५००  
    कापी किताब उद्योग २५०० ३००० ३५००  
    गृल उद्योग(सटर ,झ्याल, ढोका आदि) ५००० ७००० १००००  
    खाद्यान्न मिल २५०० ५००० ७०००  
    अन्य उत्पादनमूलक उद्योग (चक, दाना,फीनेल, निर) २५०० ५००० ७०००  
    मुखमा लगाउने मास्क उधोग ३००० ३५०० ४०००  
    नक्कली गहना उत्पादन(सिटि गोल्ड)     ५०००  
    प्लाष्टिकका सामान थोक तथा खुद्रापसल ३००० ४००० ५०००  
कर आय कृषितथावनजन्य   साना मझौला ठूलो कैफियत
    मूलतः कृषि वा वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा ३००० ४००० ५०००  
    काठ समेतको सःमिल ५००० ७००० १००००  
    नेपाली कागज उद्योग २००० ३००० ४०००  
    रबर उद्योग ५००० ५००० ५०००  
    कृषिफर्म (पोल्ट्री, गाई बाख्रा, माछा, तरकारी खेती आदि २००० २५०० ३०००  
    चिनी उद्योग ५००० ८००० १००००  
    अन्य कृषि तथा वनजन्य उद्योग ३००० ४००० ५०००  
कर आय ख्निज तथा खनिज प्रशोधन व्यवसाय खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा( खोटो संकलन आदि समेत) ६००० ७००० १००००  
    पेट्रोेलियम पदार्थ ढुवानी कर्ता     १००००  
कर आय पर्यटन उद्योग/ व्यवसाय पांचतारे होटल     २५००००  
    चार तारे होटल     २०००००  
    तीनतारे होटल     १३००००  
    दुई तारे होटल     ७५०००  
    एक तारे होटल     ५००००  
    होटल(तारा बिहिन स्तरको)     २००००  
      साना मझौला ठूलो  
    रेष्टुरेन्ट एण्ड बार १०००० १५००० २००००  
    रेष्टुरेन्ट एण्ड लोक नृत्य तथा गित सहित)     ३५०००  
    फास्ट फुड पसल/मिठाई पसल ३००० ७५०० १००००  
    रक्सी, मदिरा जन्य पसल ५००० ९००० १५०००  
    बेकरी क्याफे ५००० ५००० ५०००  
    लज गेष्ट हाउस ३००० ८००० १५०००  
    क्याटेरिगं व्यवसाय १०००० १०००० १००००  
    खुद्रा चिया पसल १००० १००० १०००  
    चिया नास्ता पसल ३००० ३००० ३०००  
    चिया नास्ता र खाना होटल ४००० ४००० ४०००  
    चियानास्ता, खाना र मदिरा होटल ५००० ५००० ५०००  
    चियानास्ता, खाना, मदिरा र लज समेत १०००० १०००० १००००  
    ट्रेकिङ एजेन्सी, टुर अपरेटर २००० ३००० ५०००  
    टेकिङ सामान सम्बन्धी पसल ५००० ७००० १००००  
    पर्यटकीय अन्य सामाग्री पसल     ३०००  
    आवास होमस्टे     ३०००  
    रिसोर्ट ८००० १०००० १५०००  
    ट्राभल एजेन्सी ५००० ७५०० १००००  
    विदेश विमान सेवा(ट्राभल एजेन्सी)     १२०००  
    अन्य पर्यटन उद्योग ३००० ५००० ७०००  
सेवाव्यवसाय कर आय

छापाखाना, परामर्श सेवा, जिनिङ तथा वेलिङ व्यवसाय, चलचित्र व्यवसाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, हवाई सेवा, शीत भण्डार आदि उद्योग व्यवसायमा

       
      साना मझौला ठूलो कैफियत
    सर्टिङ सुटिङ पसल ३००० ५००० ८०००  
    ड्राइ क्लिनर्स २००० ३५०० ४०००  
    व्यूटी पार्लर( सुविधा हेरी ) १५०० २५०० ४०००  
    सैलुन( सुविधा हेरी ),मसाज २००० ४००० ५०००  
    फोटो स्टुडियो २००० ३५०० ४०००  
    भोजनालय तथा सामान्य खाजा घर २००० २५०० ३०००  
    फ्रेस हाउस ३००० ५००० १००००  
    कोल्ड स्टोर, सीत भण्डार     १००००  
    कवाडी सामानथोक ५००० ६००० ७०००  
    कवाडी सामानखुद्रा २००० ३००० ४०००  
    घडी मर्मत पसल २००० २५०० ३०००  
    रेकर्डिङ स्टुडियो ३००० ५००० ७०००  
    यात्रु परिवहन सेवा     ८०००  
    स्नुकर र पुल र भिडियो गेम,फुटसल २५०० ३००० ३५००  
    छापाखाना स्कृन प्रिन्ट ३००० ५००० ७०००  
    मसला पसलकाजु किसमिस आदि २००० ३००० ४०००  
    खाद्यान्न डिलर ४००० ६००० ८०००  
    लुगा सिउने मेशिन विक्रि गर्ने पसल ३००० ५००० ७०००  
    मर्मत (छाला ज्याकेट व्याग सुटकेश आदि) ३००० ३५०० ४०००  
    साधारण टेलरिङ, पिको, इम्ब्रोइडरी सिलाइ मेसीन संख्या समेतका आधारमा) ईत्यादी २५०० ४००० ५०००  
    बैण्ड बाजा     ३०००  
    पञ्चै बाजा     १५००  
    टेण्टहाउस,क्याटरिङ्ग सेवाफुल, हाफ ३५०० ४००० ५०००  
    मट्टीतेल मात्र बेच्ने २००० २५०० ३०००  
    मोविल, लूव्रिकेन्टस उत्पादन तथा विक्री ७५०० १०००० १५०००  
    छाला तथा ,छालाका सामान बिक्रीपसल ३००० ४००० ५०००  
      साना मझौला ठूलो कैफियत
    चलचित्र निर्माण तथा वितरक कम्पनी (सानो पर्दा, ठूलो पर्दा) ७००० ८००० १००००  
    ट्रान्सपोर्ट कम्पनी शाखा भएको     ७०००  
    ट्रान्सपोर्ट कम्पनी शाखा नभएको     ५०००  
 

संचार सेवाव्यवसाय

निजी हुलाक सेवा (कुरीयर)     ३०००  
  टेलिफोन सेवा     २५०००  
  ई–व्यापार(अनलाईन व्यापार) ३००० ५००० १००००  
  सेल्स अफिस, फ्याक्स सेवा, फोटोकपी, मोबाइल फोन, आइएसडी, एसटीडी, इमेल, इन्टरनेट     ५०००  
  साइबर, रेडियो पेजिङ,एफएमआदि     ७०००  
  साप्ताहिक पत्रिका र अनलाईन पत्रिका     १५००

आ.व. २०७७।०७८ मा ५० प्रतिशत छूट ।

  स्थानीय दैनिक पत्रिका     २५००
  राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका     ४०००
  अनलाईन फारामभर्ने व्यवसाय     ५०००  
    वाणिज्य बैंक ( केन्द्रियकार्यालय)     १०००००  
    वाणिज्य बैंक ( प्रदेश कार्यालय)     ६००००।०  
कर आय   वाणिज्य बैकशाखा     ५००००  
    विकास बैंक( केन्द्रियकार्यालय)     ५००००  
  वित्तिय सेवाव्यवसाय विकासबैंक ( प्रदेश कार्यालय)     ४००००।०  
    विकास बैंक( शाखा     ३००००  
    माईक्रो फाइनान्स लि. २०००० शाखा २५००० प्रदेश ३०००० मुख्य  
    आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीयकम्पनी १५००० शाखा २०००० प्रदेश ३०००० मुख्य  
    सहकारी संस्था   २००० शाखा ३००० मुख्य  
    बीमा कम्पनी ५०००० शाखा ६०००० प्रदेश १००००० केन्द्र  
    फाइनान्स लि. २०००० शाखा २२००० प्रदेश २५००० केन्द्र  
    विदेशी बीमा कम्पनी ५०००० शाखा ६०००० प्रदेश १००००० केन्द्र  
    रेमिटेन्स व्यवसाय २०००० २०००० २००००  
    विदेशी मुद्रा सटही     ५०००  
    सहकारी बैंक     १५०००  
    अन्य वित्तिय कारोबार गर्ने (धितो कारोवार)     २००००  
कर आय स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय निजि अस्पताल तथा नर्सिगंहोम ३५०००।०० (२५ बेड सम्मको) थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले    
    मेडिकल कलेज २,५०,०००।०० (५०० बेड सम्मको) थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले    
    नर्सीगं कलेज ५००००।०० (क वर्ग) ३५०००।०० (ख वर्ग)    
    सामुदायिक अस्पताल(संस्थागत) २५०००।०० (२५ बेड सम्मको) थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले    
    आयुर्बेदिक वा होमियोपेथिक अस्पताल २००००।०० (२५ बेड सम्मको) थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले    
    होमियो क्लिनिक १५०००।००      
    नेचुरोथेरापी अस्पताल २००००।०० (२५ बेड सम्मको) थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले    
             
             
      साना मझौला ठूलो कैफियत
    क्लिनिक तथा एक्सरे ५००० १०००० १५०००  
    डेन्टल हस्पिटल, २०००० २०००० २००००  
    आँखा अस्पताल   २०००० ट्रष्टबाट संचालित ५००००निजी  
    अकुपन्चरिष्ट ,सेराजिम, सावना,थेरापि सेवा     ७०००  
    भेटरीनरि क्लिनिक     ५०००  
कर आय

शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय

क्याम्पस, विश्वविद्यालय     २००००  
  तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र     ५०००  
  कम्प्युटर,परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था     १५०००  
  कम्प्युटर टाईपिङ     ५०००  
  निजि प्रारम्भिक वाल विद्यालय(मन्टेश्वरी ) ५००० १०००० १५०००

वर्गीकरणको आधारमा

    हेभीभेइकल( डोजर आदि)     १००००  
    बस, ट्रक,     ८०००  
    लाइट भेइकल (कार, भ्यान, जिप,)     ५०००  
    मोटर साइकल मर्मत साना तिना पार्टसहित     ५०००  
    साइकल     २०००  
    रेडियो, टि.भी., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, कम्प्युटर विद्युत सामाग्री     ३०००  
    लेथमिसिन     २०००  
    म्यूजिकल एण्ड मेन्टेनेन्स पसल     ३०००  
    विज्ञापन सेवा एजेन्सी     ५०००  
    वैदेशिक रोजगार सेवा ( कन्सल्टेन्सि     २५०००  
    स्वदेशी रोजगार सेवा ( कन्सल्टेन्सि     ५०००  
    सेक्रेटेरियल सेवा     ३०००  
    हाउजिङ कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्री (रियल स्टेट)     ४००००।  
    फूल व्यवसाय २००० २५०० ३०००  
    बेतका सामान विक्रि २००० २५०० ३०००  
    फ्लोरिङ्ग एण्ड फर्निसिङ्ग ७००० १०००० १५०००  
    साईनबोर्ड बनाउने तथा पेन्टिङ सेवा     ३०००  
    पशु वधशाला     ३०००  
    फलफूलका विरुवा विक्रेता (नर्सरी)कम्पोष्ट मल समेत २००० ३००० ५०००  
    सिसा, प्लाइउड बिक्रेता फ्रेमिङ्गहाउस ३००० ५००० ८०००  
    ग्यास डिलर तथा सो संग सम्बन्धित अन्य सामान विक्रि गर्ने ३००० ५००० ७०००  
    स्टिल दराज, रेलिङ्ग आदि विक्रि गर्ने     ७०००  
    काठका तयारी समान विक्रि गर्ने (झ्याल,चौकोस) ३००० ४००० ५०००  
    फर्निचर बिक्रेता सो रुम     १००००  
    केवल नेटवर्कः        
    ५००० सम्म ग्राहक भएको     ५००००  
    १०००० सम्म ग्राहक भएको     ७५०००  
    २०००० भन्दा बढी ग्राहक भएको     १०००००  
    १०००० ग्राहक र इन्टरनेट सुविधा भएको     १५००००  
    इन्टरनेट प्रोभाइडर     ५००००  
    Private Telecommunication Service     २००००  
      साना मझौला ठूलो कैफियत
    कार्गो (सामान ढुवानी)     ५०००  
    टिकट काउण्टर     ३०००  
    ढक तराजु बिक्रीपसल     ३०००  
कर आय अन्यव्यवसाय पिकनिक स्पट,पार्क     १००००  
    क्यासिनो/E-gaming at casino-Adult Purpose     १५००००  
    ई गेम/E-games for children / video parler     ३००००  
    टुर अपरेटर     १५०००  
    Kennel & Animal Breeding     ३०००  
    शिशु स्याहार केन्द्र     १०००  
    Event Management Company     १५०००  
    रेन्टल तथा क्याटरिङ सेवा     १००००  
    सप्लायर्स     ५०००  
    Astrology, Spritiual& Genealogy     २०००  
    पार्टी प्यालेस     १५०००  
    सरसफाइ सेवा व्यवसाय     १५०००  
    हेल्थ क्लव व्यायामशाला     १००००  
    स्वीमिङ     ५०००  
    होस्टेल     ७०००  
कर आय निर्माण व्यवसाय नगरपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यवसायमा ५००० ग वर्ग १०००० ख वर्ग १५००० क वर्ग  
    अन्य निर्माण सेवा घ वर्ग समेत     ३०००  
कर आय उर्जा मुलक उद्योग जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्यास, बायोग्यास तथा अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा        
    हाइड्रो पावर १०००० १२००० १५०००  
    अन्य उर्जा मूलकउद्योग ५००० ८००० १००००  
    सोलार उत्पादन तथा बिक्रि ८००० ९००० १००००  
    बायो प्राकृतिक ग्यास कम्पनी २००० २५०० ३०००  
कर आय निर्माण उद्योग सडक पूल, रोपवे, रेलवे, ट्रलिबस, टनेल, फलाइङ वृज तथा औद्योगिक व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा     २५०००  
 

माथि तोकिएकोमा सोही बमोजिम, नतोकीएको हकमा

  ३००० ४००० ५०००  

नोटः
१. माथी उल्लेखित किसिम, उपरोक्त शिर्षकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योग दर्ता हून आएमा व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथीको कर दरवन्दीमा नघटनेगरी वार्षिक कर लिई व्यवशाय प्रमाणपत्र दिईने छ ।

२. महानगरपालिकामा दर्ताभई संचालनमा नआएका फर्म, पसल, उद्योग आदिलाई बन्द गर्नूपर्दा वडाको सर्जमिन र शाखाको स्थलगत निरिक्षणको आधारमा विगत वर्षको लाग्ने दस्तूर र जरिवानाको ६० प्रतिशत लिई ४० प्रतिशत मिनाहा गरिने छ ।

३. महानगरपालिकामा अन्य सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदिलाई कूनै प्रकारको सिफारिश गर्नूपर्दा वडाको सर्जमिन र शाखाको  स्थलगत निरिक्षणको आधारमा विगत वर्षको लाग्ने दस्तूर र जरिवानाको ६० प्रतिशत लिई ४० प्रतिशत मिनाहा गरिने छ ।

४. ब्यवसायको साविक कारोवारमा थप गर्न, हटाउन वा संशोधन गर्नका लागि चालू आ.व.को कर चूक्ता गर्नूपर्नेछ ।

५. बस,ट्रक,गाडीलगायत सवारी साधनले स्लाब रेलिङ,स्तम्भपेटी आदी भत्काएमा निमार्ण गर्दा लाग्ने खर्च मुल्याकंन गरी उक्त खर्च र जरिवाना वापत थप एक पटकमा रु ३५००। दोस्रो पटकमा रु ५०००। जरिवाना लिईने छ ।

६. नगरपालिकालाई आवश्यक परेमा निजको ब्यवसायको कारोवार को आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा अन्तःशूल्क कार्यालयवाट कारोवार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ ।

७. यसकार्यालयलाई बूझाउनू पर्ने कर शूल्क र भाडा आदि जस्ता राजस्व बूझाउन वांकी रहेमा न.पा.बाट प्रदान गरिने सिफारिस,सेवा प्रवाहवाट बञ्चित गरिनेछ ।

८. ब्यवसायीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वापत २०५।००, सिफारिस वापत १५५।०० साथै ब्यवसायको तिनपूस्ते भित्रको नामसारीमा १०५।०० र तिनपूस्ते वाहेकमा २१०।००  लाग्नेछ ।

९. निर्माण ब्यवसायिहरु लाई महानगरपालिका संग कूनै कारोवार नगरेमो ब्यवसायिक प्रमाण नविकरण गर्दा प्रदान गरिएको छुटलाई यस आ.व. देखि खारेज गरिएको छ ।

१०. व्यवसाय कर आ.व.२०७७/०७८ को ३ महिनाभित्र (असोज महिना) वूझाएमा गतआ.व. मा लाग्ने जरिवानालाई छूट गरिने छ, साथै उक्त समय अवधिभित्र नवूझाएमा साविक वमोजिम ब्यवसाय करमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

११. अन्य वाँकी करहरुका हकमा साविक आ.व. बमोजिम हूनेछ ।